Seks udviklingshæmmede elever fra Kildebjerget Kostskole ved Hedensted sætter sig onsdag 17. juni i politikernes stole, når de besøger regionsrådssalen i Viborg. Her vil de holde et elevrådsmøde, inden de rykker ned på tilhørerpladserne, når de folkevalgte politikere lidt senere skal holde deres officielle rådsmøde.
Seks udviklingshæmmede elever fra Kildebjerget Kostskole ved Hedensted sætter sig onsdag 17. juni i politikernes stole, når de besøger regionsrådssalen i Viborg.


Her vil de holde et elevrådsmøde, inden de rykker ned på tilhørerpladserne, når de folkevalgte politikere lidt senere skal holde deres officielle rådsmøde.

Elevernes besøg i regionsrådssalen finder sted i forlængelse af, at elevrådet henover foråret har arbejdet med samfund og demokrati.

- Formålet med turen er at lære eleverne om vores demokratiske samfund, hvordan det virker og hvordan det er bygget op, forklarer kontaktlærer Mette Damgaard Olesen, som selv deltager på turen.

I forbindelse med besøget får eleverne en rundvisning af Anne V. Kristensen, Horsens, der er valgt til Regionsrådet for Venstre.

Tidligere har elever fra Kildebjergets elevråd været på tilsvarende udflugter til folketinget, men i år holder de altså turen regionalt.

Kildebjerget Kostskole er en døgninstitution under Region Midtjylland for unge udviklingshæmmede i alderen 14-18 år. De fleste af eleverne er fysisk velfungerende og optaget af de samme interesser som jævnaldrende unge - herunder den demokratiske deltagelse.

Privat til redaktionerne
Der er mulighed for at interviewe eleverne i forbindelse med besøget.
I den forbindelse skal I være opmærksomme på, at eleverne kun deltager i den indledende del af regionsrådsmødet, og derfor ikke vil være til stede i Viborg, når mødet slutter.

Flere oplysninger