Regionsrådet har i dag sagt ja til den fremtidige placering af Psykiatriens Hus på Falkevej i Silkeborg.Regionsrådet har i dag sagt ja til den fremtidige placering af Psykiatriens Hus på Falkevej i Silkeborg. Dermed er vejen banet for det visionære projekt, der i samarbejde med Silkeborg Kommune skal give borgerne helt nye muligheder for intensiv ambulant behandling tæt på deres hjem.


Selvom Psykiatriens Hus først forventes opført i 2012, træder de tilbud, som huset kommer til at indeholde, i kraft den 1. juli 2009. Dermed er det nyskabende samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland om en fælles indsats til sindslidende en realitet.

Med helt nye tilbud tilbyder Psykiatriens Hus sindslidende borgere i Silkeborg en mere intensiv ambulant behandling, der samtidigt giver dem mulighed for at være i trygge omgivelser tæt på deres hjem. Målet er færre og kortere indlæggelser, der efter 1. juli vil ske på Århus Universitetshospital, Risskov.

- Projektet er et af de første af sin slags i landet, og vores forventninger til Psykiatriens Hus er store. Det nye samarbejde giver de psykisk syge i Silkeborg tilbud og muligheder, der ikke findes i dag. De får tilbudt en behandling af høj kvalitet i trygge, velkendte omgivelser, så de måske kan undgå en indlæggelse, siger regionrådsformand Bent Hansen (S).

De nye tilbud omfatter blandt andet et daghospital, mulighed for midlertidigt ophold, der skal give tryghed og stabilitet samt en opprioritering af hjemmebehandlingen. I dag kan borgere i Silkeborg få hjemmebehandling mellem kl. 8-16. Efter 1. juli vil det tilbud gælde døgnet rundt.
Desuden sættes der ekstra fokus på en øget specialisering og et tættere samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien, der skal sikre patienterne en sammenhæng i behandlingen.

- Med det øgede kendskab og samarbejde vi får i Psykiatriens Hus, er vi i stand til at udvikle og udvide fordelene ved fællesskabet til gavn for patienterne. Det betyder, at vi kan have konkrete samarbejder om den enkelte sindslidende. Og vi kan skabe større faglige miljøer og en bedre forståelse for, hvordan og under hvilke præmisser psykiatrien og socialpsykiatrien arbejder og samarbejder, siger Silkeborgs borgmester Jens Erik Jørgensen (K).

Fakta

  • Omlægningen og de nye tilbud træder i kraft 1. juli 2009. 
  • Silkeborg Byråd godkendte placeringen af Psykiatriens Hus på sit møde den 25. maj 2009. 
  • Region Midtjyllands regionsråd godkendte placeringen af Psykiatriens Hus på sit møde den 17. juni 2009. 
  • Psykiatriens Hus får plads i et nybyggeri på 3.570 m2 på Falkevej i Silkeborg 
  • Byggeriet forventes færdigt primo 2012 
  • Læs mere om de nye tilbud og baggrunden for Psykiatriens hus på www.ps.rm.dk

Flere oplysninger