Klinisk sygeplejeforsker Lisbeth Uhrenfeldt ved Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder er vinder af årets Cornelsen Pris inden for kategorien offentlig sektor. I skarp konkurrence med 14 andre kvindelige topledere løb hun med prisen.
Klinisk sygeplejeforsker Lisbeth Uhrenfeldt ved Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder er vinder af årets Cornelsen Pris inden for kategorien offentlig sektor. I skarp konkurrence med 14 andre kvindelige topledere løb hun med prisen.

Lisbeth Uhrenfeldt fik blandt andet prisen for sin store ekspertviden og sin opbygning af en forskerplatform for sygeplejeforskning på hospitalet. Prisen blev overrakt af Rigmor Zobel på en stor netværksdag afholdt af Women On Their Way (WOW) på Center for Ledelse i København i dag.

Lisbeth Uhrenfeldt vandt prisen i den offentlige kategori blandt andet fordi, hun har formået at skabe resultater, sætte præg på organisationen, fået andre til at gro og har comitted sig, som det hedder i WOW’s begrundelse. Juryen, som udvalgte sygeplejeforskeren fra Horsens, lagde yderligere til grund for valget, at Lisbeth Uhrenfeldt har evnet inden for hospitalets værdier om Dialog, Dristighed og Dygtighed, at få andre til at tage ansvar og forpligte sig på en fælles udfordring – nemlig at lade forskning få indflydelse på resultaterne af behandling.

Opbygning af ny forskerplatform inden for sygeplejeforskning
Lisbeth Uhrenfeldt har siden 2008 været ansat på Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder, som forsker, hvor hun har sat fokus på forskning specielt inden for sygepleje. I en nyoprettet stilling har Lisbeth Uhrenfeldt formået at skabe et forskningsmiljø, hvor hun med sit personlige engagement har inspireret til nytænkning og har sat forskning på dagsordenen. Fra chefsygeplejerske Anna Birte Sparvaths lyder det blandt andet: ”Lisbeth forstår selv at veksle mellem menneske-arbejdet og ekspert-arbejdet, som skal til for at få andre til at gro og få medarbejdere til at comitte sig – det handler alt sammen om empowerment.”

Ser prisen som en anerkendelse
Adspurgt om prisens betydning svarer Lisbeth Uhrenfeldt, at: ” Jeg har siden 1983 enten virket som underviser eller forsket i og igennem ledelse og selvledelse, derfor betyder en anerkendelse af netop mine lederresultater meget for mig. Indstillingen fra ledelsen til prisen er en anerkendelse, der giver god energi til at fortsætte ad den
 
vej vi her i Horsens, Brædstrup og Odder har valgt for vores forsknings-og udviklingsarbejde især i sygepleje. Det er et eksempel på, hvad netværk kan bidrage med; jeg er selv stor tilhænger af og aktiv i både nationale og internationale netværk,” slutter dagens prismodtager.

Lang forskerkarriere bag sig
Lisbeth Uhrenfeldt har en lang forskerkarriere bag sig og ved siden af forskningen på Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder, underviser hun på master- og kandidatuddannelsen i sygepleje på Aarhus Universitet. Desuden har hun holdt et stort antal foredrag om sygepleje og faglig ledelse, er vejleder for adskillige master-studerende, og medstifter af European Academy of Caring Science. Ligeledes kan Lisbeth Uhrenfeldt fremvise en lang publikationsliste med publikationer bredt inden for sygeplejeforskning.

Cornelsen Prisen
Cornelsen Prisen er oprettet til ære for nu afdøde Director, Logistic Masterdata i Lego, Anne Margrethe Cornelsen, som med udprægede netværkskompetencer inspirerede til at få flere kvinder i ledelse. Hun var blandt andet initiativtager til LEGO Womens Network. Bag prisen står netværket Women On Their Way (WOW), som er et ambitiøst karrierenetværk for kvinder, som skaber netværk mellem virksomheder, organisationer og enkeltpersoner.

Mere information
Chefsygeplejerske Anna Birte Sparvath, tlf. 79 27 44 03
Klinisk sygeplejeforsker Lisbeth Uhrenfeldt, tlf. 29 44 10 63/23 30 67 14

Se også hospitalets hjemmeside: www.regionshospitalet-horsens.dk