Har du været sygemeldt i 4 til 16 uger, og bor du i Silkeborg, Skanderborg, Favrskov, Randers, Hedensted, Ikast-Brande eller Lemvig Kommune, kan du nu deltage i et forskningsprojekt, der prøver nye veje til en effektiv smertebehandling.

Er den sædvanlige medicinske vej ikke nok til at klare dine nakke- eller skuldersmerter, så er der stor risiko for en langvarig sygemelding. Men har du været sygemeldt i 4 til 16 uger, og bor du i Silkeborg, Skanderborg, Favrskov, Randers, Hedensted, Ikast-Brande eller Lemvig Kommune, kan du nu deltage i et forskningsprojekt, der afprøver nye måder på at gøre behandlingen mere effektiv.

I Danmark stiger antallet af langtidssygemeldinger og en stor del af disse skyldes smerter i nakke, skuldre eller ryg. Traditionelt får patienter medicin, bliver opereret eller får andre former for behandling. Men når patienter med nakke- eller skulderlidelser bliver sygemeldt, så er det ikke altid nok til at forbedre helbredet og blive i stand til at varetage sit arbejde.

Fakta om nakke-, skuldre- og rygsmerter

  • Symptomer fra knogler, led og muskler - er et af Danmarks - og den vestlige verdens - væsentligste folke-sundhedsproblemer og en hyppig årsag til sygemeldinger
  • Smerter i nakke, skuldre eller ryg øger samtidig risiko-en for langvarigt sygefravær
  • 1/3 af alle sygedagpenge-sager anslås at være relateret til smerter i nakke, skuldre eller ryg

Nye veje

- Ofte kan der være sociale barrierer, problemer på arbejdspladsen eller simpelthen manglende sammenhæng mellem for eksempel arbejdsgiver, kommunal sagsbehandler, sociallæge osv. Og udover lægens og fysioterapeutens indsats kan der være behov for en socialrådgiver, måske en ergoterapeut eller psykolog, fortæller seniorforsker Chris Jensen, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland.

Det har man også indset på Center for Bevægeapparatlidelser, som er en del af Regionshospitalet Silkeborg, Region Midtjylland. På Regionshospitalet går man derfor nye veje i behandlingen af sygemeldte med et to-årigt forskningsprojekt, rettet mod sygemeldte med nakke- eller skuldersmerter. Ideen er at afprøve en tværfaglig tilgang for at forbedre de sygemeldtes helbred og få dem hurtigere ud af sygemelding på en forsvarlig måde.

Forskellige tilgange til forskellige patienter

Center for Bevægeapparatlidelser har netop afsluttet et lignende projekt for sygemeldte med smerter i lænden og erfaringerne herfra har været med til at udforme det nye projekt.

- Resultaterne fra rygprojektet tyder på, at det tværfaglige forløb ikke gavner alle. Én af udfordringerne er derfor at finde ud af hvem der kan hjælpes på vej med den store tværfaglige indsats og hvem der kan ”nøjes” med den grundige kliniske udredning. Der vil løbende blive fulgt op på Centerets resultater, som evalueres af Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, afslutter seniorforsker Chris Jensen.

Fakta om tilbuddet

  • Man kan henvende sig til sin egen læge for evt. at blive henvist til projektet. Man kan også kontakte Center for Bevægeapparatlidelser direkte på telefon 8722 7303.
  • Projektet henvender sig til personer, der har været sygemeldt fra job i 4 til 16 uger på grund af skulder eller nakkelidelser. De sygemeldte må dog ikke være nylig opereret, og de må heller ikke være på venteliste til operation. Samtidig skal den sygemeldte bo i Silkeborg, Skanderborg, Favrskov, Randers, Hedensted, Ikast-Brande eller Lemvig Kommune.
  • Fælles for alle deltagere er, at de ved det første besøg på centeret får en grundig klinisk udredning af en speciallæge og en fysioterapeut.
  • Alle deltagerne instrueres i forskellige slags træningsprogrammer, for at undersøge, hvilken slags træning der mest effektivt virker mod smerterne.
  • De sygemeldte inddeles dernæst ved lodtrækning i to grupper. I den ene gruppe afprøver man om det gør en forskel at få tildelt en koordinator, der samler trådene mellem for eksempel speciallæge, kommunal sagsbehandler, arbejdsgiver osv. Koordinatoren og den sygemeldte lægger sammen en plan for rehabiliteringsindsatsen. Teamet har tilknyttet både ergoterapeut, socialrådgiver, socialmediciner og psykolog, som kan indgå i rehabiliteringen, hvis det er nødvendigt.
  • Såfremt der er behov for det, bliver man henvist til yderligere undersøgelser på sygehuset med kort ventetid. Uanset hvilke indsatser man afprøver, så vil det nemlig altid være en forudsætning for et vellykket forløb, at man har fået stillet den rigtige diagnose og fået rådgivning om konsekvenserne af den lidelse man har.