Konstitueret it-chef Lars Gleerup skifter til egen virksomhed. Efter at have stået i spidsen for regionens it-afdeling siden 1. januar 2008 har Lars Gleerup valgt at forfølge en drøm om at blive selvstændig.
Konstitueret it-chef Lars Gleerup skifter til egen virksomhed. Efter at have stået i spidsen for regionens it-afdeling siden 1. januar 2008 har Lars Gleerup valgt at forfølge en drøm om at blive selvstændig.

- Jeg har fået mulighed for at købe en virksomhed nu. Det er noget, jeg har haft lyst til igennem flere år. Da en spændende mulighed pludselig bød sig, var min familie og jeg er enige om, at det var en chance, som vi ikke kunne lade passere uprøvet forbi, fortæller Lars Gleerup.

   

Lars Gleerup 

Lars Gleerup har en fortid bl.a. som it-chef på Århus Kommunehospital og senere på Århus Sygehus. Herefter gik turen til Amtsgården i Århus som Sundheds it-chef og ansvarlig for amtets store og vanskelige EPJ-projekt. Lars har desuden været meget aktiv i forbindelse med dannelsen af Region Midtjylland og har været med til at tegne de første streger for it-området i regionen.

- Vi ønsker Lars Gleerup tillykke med de nye muligheder og takker ham for en stor og engageret indsats for regionen. Lars Gleerup har med dygtighed og ansvarsfuldhed arbejdet for at drifte og udvikle nogle af landets mest komplekse it-opgaver som understøtter patientbehandlingen i Region Midtjylland døgnet rundt, året rundt, siger Leif Vestergaard Pedersen.

- Jeg føler mig ret privilegeret ved at have arbejdet med vigtige opgaver for samfundet og for patienter som f.eks. arbejdet med EPJ. Der har været mange spændende opgaver undervejs, og jeg har altid opfattet Århus Amt og senere Region Midtjylland som gode arbejdspladser med stort råderum og frihed under ansvar, siger Lars Gleerup.

Direktør Leif Vestergaard Pedersen betoner, at arbejdet med at finde en ny it-chef til regionen straks går i gang.

- Det er fortsat direktionens ambition at få etableret en fælles it-afdeling for hele regionen. Det er vi nået et godt stykke undervejs med. Derfor er det vigtigt, at få ansat en ny it-chef hurtigt, så det arbejde, som er godt i gang, kan fortsætte, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Region Midtjylland beskæftiger ca. 25.000 medarbejdere. Værdierne er dialog, dygtighed og dristighed. Målet er, at regionen gennem god ledelse, velkvalificerede medarbejdere, nytænkning og et velfungerende samarbejde opfylder regionens overordnede mission og vision: at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.


Flere oplysninger
Direktør Leif Vestergaard Pedersen, tlf. 8728 5040 / 2124 2316
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.