28-08-2009Bekymrede husejere har bedt regionen om hurtigst muligt at undersøge, om tidligere erhvervsaktivitet på deres grunde har efterladt sundhedsskadelig forurening. Arbejdet på 14 af grundene begynder i denne uge, og grundejerne får svar i november.

14 grundejere fordelt i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig og Struer kommuner kan nu snart få at vide, om de bor oven på en sundhedsskadelig forurening.
I denne uge tager Region Midtjylland sammen med Dansk Miljørådgivning fat på at undersøge de 14 grunde med boringer samt analyser af jord-, grundvands- og luftprøver.
I dag er der bolig på alle grundene, men tidligere har de været brugt til forskellige erhvervsaktiviteter, der typisk efterlader spor langt ud i fremtiden.
I dette tilfælde er der tale om tidligere vognmandsforretninger med egne olietanke, værksteder og oplagspladser, en korn- og foderstofforretning, en tidligere skiltemaler/slagteri/autolakereri, et smedeværksted, en maskinstation, et gartneri, et stations- og baneareal og en produkthandel med autoophug. Endelig huser en af grundene en efterskole, der har to store, gamle olietanke i jorden.

Beboere og drikkevand
Regionen skal både undersøge, om en eventuel forurening kan være skadelig for beboerne på grunden, men også om eventuelle drikkevandsboringer i nabolaget kan være i farezonen.
Grundene er det, som man kalder kortlagt på vidensniveau 1, hvilket vil sige muligt forurenede. Grundejerne har efter jordforureningsloven anmodet regionen om at få udført undersøgelserne, hvilket så skal ske inden for et år.
Hver grund undersøges i forhold til de aktiviteter, der har været på grunden.
Der undersøges for olie, tjærestoffer og tungmetaller hos vognmænd, maskinstationer, autoværksteder, smedeværksteder, autoophug, produkthandler og på banearealer .
Der ledes efter olie ved gamle olietanke, efter giftige sprøjtemidler ved gartnerier og maskinstationer og klorerede opløsningsmidler ved autolakereri og skiltefabrik.
De berørte grundejere ventes at få svar på prøver i november, oplyser geolog Henrik Rud Larsen fra Regional Udvikling, Region Midtjylland.Flere oplysninger

  Geolog Henrik Rud Larsen
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 87 28 52 46
Henrik.rud@ru.rm.dkKontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne