Penge fra Sundhedsministeriet skal styrke hjælpen til selvmordstruede i den vestlige del af Region Midtjylland

Behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland har fået 3,9 millioner kroner af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til at styrke behandlingsindsatsen i den vestlige del af regionen over for personer, der har forsøgt selvmord eller er alvorligt selvmordstruede.

Der er allerede et center for selvmordsforebyggelse i Risskov, der dækker den østlige del af regionen. Nu skal den vestlige del af regionen have det samme tilbud, og derfor bliver der i Regionspsykiatrien Herning lavet et center, der årligt kan hjælpe omkring 170 patienter, der enten har forsøgt selvmord eller er selvmordstruede.

Udover pengene til det nye center i Herning vil Center for Selvmordsforebyggelse i Risskov få tilført ekstra ressourcer for fremadrettet også at kunne dække den sydlige del af regionen.

- Vi er glade for pengene fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, så vi kan yde en bedre hjælp til de borgere, der er truet af selvmord. Samtidig er det et led i den udvikling, vi er i gang med i psykiatrien i Region Midtjylland, hvor en del af de specialiserede tilbud, der primært har været i Risskov, nu skal brede sig til resten af region, siger direktør for Psykiatri og Social, Gert Pilgaard.

Flere oplysninger

Direktør Gert Piilgaard, tlf. 8728 4210 / 4036 0141
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer