Antallet af traumatiserede flygtninge, der har fået hjælp, er steget med 70 procent inden for det seneste år.

Regionsrådet besluttede sidste år at styrke behandlingen af flygtninge, der har været udsat for tortur. Blandt andet skulle de have hurtigere hjælp, og flere skulle hjælpes.

Resultaterne af den styrkede behandling har allerede vist sig. Fra juni 2008 til maj 2009 har klinikkerne for traumatiserede flygtninge i Skejby, Horsens og Holstebro afsluttet 120 flere patientforløb end i forhold til samme periode året før. Det svarer til en stigning i afsluttede patientforløb på 70 procent.

Ventetiden er også faldet mærkbart. Den samlede venteliste er i perioden juni 2008 til maj 2009 reduceret med 54 patienter. Det svarer til en venteliste, der er blevet 23 procent kortere. Ventetiden på en udredning for de traumatiserede flygtninge er blevet et halvt år kortere, hvilket dog har betydet, at den gennemsnitlige ventetid på behandling er blevet en måned længere.

Godt samarbejde

En af årsagerne til den styrkede indsats skyldes, at regionen 1. januar i år fik 3,66 millioner kroner fra Ministeriet til Sundhed og Forebyggelse for at kunne give de traumatiserede flygtninge en hurtigere hjælp. I alt har regionen fået 11 millioner kroner til området, fordelt over tre år.

- Vi havde igennem længere tid kæmpet med problemet med lange ventetider på udredning og behandling af de traumatiserede flygtninge. Derfor er det godt at se, at indsatsen har virket, mener cheflæge for psykiatri og social i Region Midtjylland, Per Jørgensen.

Succesen med den styrkede behandling skyldes også et tættere samarbejde med kommuner og praktiserende læger. Målet har været så hurtigt som muligt at lindre de traumatiserede flygtninges psykiske og fysiske symptomer og på den måde forbedre deres og deres familier tilværelse.

Den administrative styregruppe har netop godkendt en ny sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen om en tværgående og koordineret indsats, der skal være med til fortsat at styrke behandlingen af de torturramte flygtninge. Aftalen skal derefter godkendes i de 19 byråd samt regionsrådet.

- Takket være et godt samarbejde mellem regionens medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere har vi været i stand til at afkorte ventelisterne og hjælpe flere flygtninge, samtidig med at behandlingen fortsat er af høj faglig kvalitet, siger Per Jørgensen.

 

Flere oplysninger

Cheflæge for psykiatri og social, dr. med Per Jørgensen: 8728 4242 / 2066 3384 / per.jorgensen@ps.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.