Tidlig screening af alle nybagte mødre kombineret med tilbud om terapi- og samtalegrupper, kan hjælpe kvinder til en hurtig behandling for fødselsdepression.

Ny undersøgelse fra Center for Folkesundhed i Region Midtjylland, Mødrehjælpen og Århus Kommunes Sundhedspleje dokumenterer, at det med et simpelt spørgeskema er muligt at screene alle nybagte mødre. Undersøgelsen viser desuden, at dobbelt så mange kommer i behandling, hvis man tilbyder screening til og ikke blot screener de kvinder, hvor sundhedsplejersken har mistanke om depression.

Hun har lige født et velskabt barn og havde forventet at være lykkelig, men i stedet er hun irriteret på barnet og har i flere uger følt sig deprimeret og som en dårlig mor. Når telefonen ringer eller barnet skriger, reagerer hun ikke. Hun føler sig håbløs, ensom og forvirret. Det scenario – en fødselsdepression - oplever omkring 6 % af alle nybagte mødre i Danmark.

- Fødselsdepression er en alvorlig tilstand, der helst skal opspores og behandles tidligt. Ellers kan barnets første leveår præges af en dårligere sproglig, intelligens- og adfærdsmæssig udvikling. Samtidig kan en fødselsdepression medvirke til andre depressioner hos kvinderne og udgøre en stor belastning for hele familien. I værste fald kan nybagte mødre se selvmord som eneste udvej, fortæller sundhedskonsulent Finn Breinholt fra Center for Folkesundhed (Region Midtjylland), der stået for den samlede data- og erfaringsopsamling.

Undersøgte 3536 kvinder
Undersøgelsen har udgangspunkt i 3536 fødsler i Århus, hvor sundhedsplejerskerne testede for fødselsdepression under de rutinemæssige hjemmebesøg hos nybagte mødre. En gruppe af mødre fik alle udleveret et spørgeskema om kvindens psykiske velbefindende og her fandt sundhedsplejerskerne tegn på fødselsdepression hos 7 % af kvinderne. Den anden gruppe af mødrene blev kun testet ved mistanke og her konstateredes kun tegn på fødselsdepression hos i alt 2 % af tilfældene.

- Vi har med denne undersøgelse dokumenteret, at det ved hjælp af Edinburghskemaet er forholdsvis simpelt at opspore en større del af kvinderne med fødselsdepression, som vi ellers ikke finder alle sammen. Sundhedsplejerskerne kan på et kort kursus få bedre værktøjer til at opspore fødselsdepression, og suppleret med løbende kollegial erfaringsudveksling og sparring har det givet grundlag for bedre at kunne støtte kvinden og hendes pårørende, siger sundhedsplejerske Birgit Wexel fra Sundhedsplejen i Århus Kommune.

De kvinder, der fik konstateret fødselsdepression, blev tilbudt at deltage i terapi- og samtalegrupper for kvinder med fødselsdepression. På grund af screeningen, kom mere end dobbelt så mange kvinder i behandling, som hvis man ikke havde screenet. Grupperne blev ledet af en psykolog fra Mødrehjælpen og en sundhedsplejerske fra Århus kommune.

Undersøgelsen dokumenterer, at gruppeterapi medvirker til at reducere kvindernes depressionstegn. Derudover viser undersøgelsen, at deltagerne i grupperne føler sig mindre isolerede og stærkere i deres rolle som mor.

- Når vi nu med denne undersøgelse kan se, at man relativt enkelt kan opspore fødselsdepressioner, bør man overveje at indføre en form for screening, så flest muligt kvinder kan komme i behandling. Det vil forhåbentligt betyde, at færre børn vil få problemer som følge af deres mors fødselsdepression, og det kan derfor også være en god samfundsmæssig investering, siger Mødrehjælpens direktør Mads Roke Clausen.

En af nøglerne til projektets gode resultater var det velfungerende samarbejde mellem Århus Kommunes Sundhedspleje og Mødrehjælpen som privat forening.

- Vi ved i Mødrehjælpen, at mange kvinder, specielt fra socialt ringe kår, har en skepsis overfor offentlige myndigheder og føler at de har systemet imod sig. Derfor har det været en styrke for projektet, at grupperne har fundet sted et neutralt sted som Mødrehjælpen, hvor kvinderne har de fundet et sted, hvor de har turdet være åbne om deres psykiske tilstand og problemer, og det er nøglen til, at vi overhovedet kan hjælpe kvinder med fødselsdepression, siger Mads Roke Clausen.

Finn Breinholt, Center for Folkesundhed slutter:
- Projektet har været godt til at opfange nybagte mødre med depressioner bredt set, men vi kan blive endnu bedre til at nå de mest udsatte grupper. Kvinder med anden etnisk baggrund og kortuddannede har været underrepræsenterede i projektet. Nogle er skeptiske med hensyn til at svare på spørgsmål fra kommunen. Nogle har svært ved at læse skemaet. Derfor har vi brug for at arbejde videre med metoder, der kan få alle til at deltage i screeningen uanset social baggrund.

Fakta
Projektet "Tidlig indsats mod fødselsdepression" er et samarbejde mellem Center for Folkesundhed (Region Midtjylland), Mødrehjælpen og Århus Kommunes Sundhedspleje. Århus Kommune har gennem den kommunale sundhedsplejerske ordning stået for screening af alle nybagte mødre. Mødrehjælpen og Århus Kommunes Sundhedspleje har i fællesskab stået for behandling og terapi- og samtalegrupper for de 74 kvinder med fødselsdepression som blev opdaget ved screeningen. Center for Folkesundhed (Region Midtjylland) har stået for den samlede data- og erfaringsopsamling.

Yderligere oplysninger
Rapporten ”Tidlig indsats mod fødselsdepression” kan downloades via www.moedrehjaelpen.dk, www.centerforfolkesundhed.dk eller www.aarhuskommune.dk.

Flere oplysninger
Kommunikationschef i Mødrehjælpen Jakob Kjøller 3070 9275

Sundhedskonsulent i Center for Folkesundhed i Region Midtjylland, Finn Breinholt 2273 0252

Sundhedsplejerske i Århus Kommune, Birgit Wexel 8940 3851

Århus Kommune, Chef for Sundhed og Trivsel, Poul Lundgaard Bak 2337 9086
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.