Sygeplejestuderende og medicinstuderende i Region Midtjylland er i år inviteret på Psykiatriske Sommerskole. Og interessen har været overvældende.


Sygeplejestuderende og medicinstuderende i Region Midtjylland er i år inviteret på Psykiatrisk Sommerskole. Og interessen har været overvældende.


Mange studerende vælger at bruge de sidste dage af deres sommerferie på at lære psykiatrien bedre at kende. 23 medicinstuderende og 52 sygeplejestuderende har således søgt optagelse på de to psykiatriske sommerskoler for henholdsvis medicin- og sygeplejestuderende arrangeret af Region Midtjylland. Den store interesse har betydet, at arrangørerne har måttet udvide antallet af pladser, så alle medicinstuderende og 36 af de 52 sygeplejestuderende nu er sikret deltagelse.

Det er første gang, der afholdes en psykiatriske sommerskole for studerende i Danmark. Deltagerne vil møde nogle af de bedste undervisere i faget og udover at få et dybere kendskab til de forskellige psykiatriske lidelser, vil de få rig mulighed for at diskutere psykiatrien som arbejdsfelt med både ansatte i psykiatrien og andre studerende.

- Vi er utrolig glade for, at så mange studerende har tilmeldt sig og håber, at sommerskolerne kan være med til at øge rekrutteringen til psykiatrien, forklarer Annemette Schelle Hvoldal, der er uddannelsesansvarlig sygeplejerske i Region Midtjylland og en af arrangørerne.

Spirende interesse for psykiatri hos unge
Selvom psykiatrien er et af de største medicinske specialer, fylder faget meget lidt på medicinstudiet. Derfor er det målet, at den psykiatriske sommerskole skal give de medicinstuderende et dybere og mere nuanceret kendskab til psykiatrien og de karrieremuligheder, der ligger i faget.

- At så mange studerende har tilmeldt sig den psykiatriske sommerskole, viser at der er en utrolig spirende interesse for psykiatri blandt unge, siger Poul Videbech, professor, dr. med., Århus Universitetshospital, Risskov, der både er underviser og medarrangør på sommerskolen for de kommende læger.

- Og da psykiatrien lider af stor mangel på læger, er det en glædelig udvikling. Jeg tror, det skyldes, at mange unge ønsker at beskæftige sig med hele mennesket, sådan som der er mulighed for det i psykiatrien, i stedet for at blive en dygtig håndværker, der specialiserer sig i en bestemt type operation, forklarer han.

Fastholde interessen hos de studerende
Den psykiatriske sommerskole for sygeplejestuderende foregår over tre intensive dage med undervisning og sociale arrangementer i både dag- og aftentimerne. Til skolen er der også knyttet seks unge sygeplejersker fra psykiatrien, der skal fungere som mentorer for deltagerne.

- Vi håber at få kontakt til de studerende, der i forvejen har interesse i psykiatrien. For selvom flere viser stor interesse for faget under praktikken, er det kun få, der vælger at lave afsluttende speciale inden for faget. Men via sommerskolerne kan vi vise, at psykiatrien er et spændende fagområde, der indeholder mange forskellige muligheder og derved forhåbentlig fastholde interessen hos dem, forklarer Annemette Schelle Hvoldal.

De to psykiatriske sommerskoler foregår på Århus Universitetshospital, Risskov. Sommerskolen for medicinstuderende løber over en uge fra 17. - 21. august, mens sommerskolen for de sygeplejestuderende er fra 25. - 27. august.

……………………………….

Program for begge sommerskoler for kommende læger og sygeplejersker

Yderligere information:
Annemette Schelle Hvoldal, uddannelsesansvarlig sygeplejerske i Region Midtjylland, mail: annemette.hvoldal@ps.rm.dk, tlf: 5150 8598

Poul Videbech, professor, dr.med., Århus Universitetshospital, Risskov, mail:
videbech@dadlnet.dk