Region Midtjylland har bedt Falck Danmark A/S om en redegørelse for en ambulancekørsel fra Hurup til Thyborøn lørdag morgen. Læs redegørelsen her


Dagspressen har omtalt en situation med akut-ambulance der kom til Thyborøn med færge. I den anledning har Region Midtjylland bedt Falck om en redegørelse i sagen. Med udgangspunkt i den, har administrationen lavet nedenstående redegørelse.

Nogle har forstået forholdene således, at Falck har overholdt deres forpligtelser overfor regionen, med denne ambulancekørsel – når bare ambulancerne overholder kravene til den gennemsnitlige responstid. Det skal derfor understreges, at det ikke er acceptabelt, hvis responstiden er 33 minutter (som i dette tilfælde) – medmindre der er en god forklaring (som f.eks. i dette tilfælde; alle nærliggende ambulancer disponeret til andre alvorlige hændelser).

Det kan i øvrigt oplyses, at den gennemsnitlige responstid i Thyborøn-Harboøre er 15,8 minutter for de 38 ambulanceudrykninger der var i 1. kvartal 2009. I 1. kvartal 2007 var responstiden 14,4 minutter – i 2008 var responstiden 15,8 minutter.

Flere har fortalt at ambulancekørslerne generelt tager meget længere tid. Det kan i den anledning oplyses, at i 2007 tog det i gennemsnit 44:40 minutter fra Thyborøn-Harboøre til destinationshospitalet. I 2008, hvor omlægningerne i akutbetjening startede, steg transporttiden til 44:50 minutter. Den største ændring sker i Holstebro, hvor den gennemsnitlige kørselstid til destinationshospitalet stiger fra 8:29 til 11:02. Region Midtjylland følger fortsat udviklingen i disse tal.

Hent administrationens redegørelse for den omtalte ambulancekørsel her


Flere oplysninger

  • Leif Vestergaard Pedersen, direktør, tlf. 2124 2316