24-08-2009Mere end seks ud af ti midtjyske virksomheder ser sig selv som internationale. De mest eksporterende og internationalt orienterede er drevet af viden og satser på højtuddannet arbejdskraft. Det og meget andet viser den store Capacent-undersøgelse, som offentliggøres på Region Midtjyllands globaliseringskonference i Silkeborg 3. september.


Internationalisering er en væsentlig dynamik for erhvervslivet i Region Midtjylland. Store dele af virksomhederne er internationale – både hvad angår selvforståelse og faktisk adfærd.
Det viser en undersøgelse foretaget af Capacent blandt 750 virksomheder samt personer fra videninstitutioner og den regionale erhvervsservice.
57 procent af virksomhederne har i dag eksport til udlandet, og 27 procent af dem er repræsenteret i udlandet.
En betydelig del oplyser desuden, at de i lyset af finanskrisen vil lægge flere kræfter i eksporten fremover, lige som mange satser på at udnytte nye vækstmarkeder, eksempelvis i Asien.

Konference i Silkeborg
Undersøgelsen gennemføres i øjeblikket for Region Midtjylland, og resultaterne præsenteres i deres helhed og kommer til debat på konferencen ”En verden til forskel”, der holdes 3. september kl. 12:00 – 17:45 på Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, Silkeborg.
Der er desuden workshops, hvor virksomheder, uddannelses¬institutioner, kommuner og region kan drøfte, hvorledes vi håndterer globaliseringens muligheder og udfordringer i Midtjylland.
Netop virksomhedernes internationaliseringsgrad kan være en af de faktorer, der kommer til at bestemme deres forudsætninger for at komme styrket ud af finanskrisen.

Se program for konferencen

Pressen er velkommen på konferencen – tilmeld dig gerne hos Niels Erik Andersen (kontaktoplysninger herunder)

Yderligere oplysninger:

  Niels Erik Andersen, kontorchef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 90
Mobil: 20 85 32 52
niels-erik.andersen@ru.rm.dk
  Terje Vammen, afdelingsdirektør
Capacent A/S
Telefon: 87 30 95 15
Mobil: 29 86 15 15
terje.vammen@capacent.dkKontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne