Brugerinddragelsen i Det Nye Universitetshospital i Århus, er brugerinddragelse, når det virker. ”Arkitekterne og projektorganisationen lytter virkelig – og har allerede indarbejdet flere af patienternes ideer i planerne”, lyder meldingen fra Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland.

Brugerinddragelse i forbindelse med Det Nye Universitetshospital (DNU) var på dagsordenen, da sundhedsbrugerrådet holdt møde onsdag aften i Viborg. Og roserne overfor indsatsen formelig stod i kø.

Birgit Hagen og Alice Brask er begge involveret i det brugerpanel, der rådgiver om patienternes behov i forbindelse med planlægningen af byggeriet af DNU, mens rådets formand, Bent Lundstrøm, har været med i en bruger-workshop. De fortæller alle, hvordan brugernes ideer er med til at forme det kommende hospital.

- Eksempelvis har vi foreslået, at der er internet på alle stuerne. På et universitetshospital kommer mange patienter langvejs fra, og så er det vigtigt med gode muligheder for at holde kontakt med familien under en indlæggelse, forklarer Alice Brask.

Birgit Hagen, der selv er kørestolsbruger, fremhæver brugernes anbefaling af, at der er god plads i behandlingsrummene.

- I dag er der mange steder, hvor man nærmest må rydde rummet for at få plads til kørestolen, forklarer hun.

Begge forslagene er eksempler på emner, som planlæggerne har lyttet til og arbejder videre med i udformningen af hospitalet.

- Vi oplever helt klart brugerinddragelsen i Det Nye Universitetshospital som reel. Og den er et godt eksempel på, hvordan man får bedre løsninger, når sundhedsvæsenet lytter til patienterne, siger Bent Lundstrøm.

Læs mere om brugerinddragelse i DNU på www.dnu.rm.dk

 

Flere oplysninger

  • Formand for Sundhedsbrugerrådet Bent Lundstrøm, Søndervig,  9733 8581 / 2874 8581 / belu@email.dk
  • Medlem af Sundhedsbrugerrådet Birgit Hagen, Aulum, 9747 2678 / birgit@hagen.ac
  • Medlem af Sundhedsbrugerrådet Alice Brask, Grenå, 8632 1895 / alicebrask@jubii.dk

  

Sundhedsbrugerrådets hjemmeside


Sundhedsbrugerrådet er brugernes stemme i den politiske beslutningsproces. Rådet behandler principielle sager på sundhedsområdet og i behandlingspsykiatrien, fremlægger ideer og forslag til et bedre sundhedsvæsen i Region Midtjylland, skaber debat om sundhed i bred forstand, men behandler IKKE enkeltsager og spørgsmål om enkeltpersoner. Udtalelser og høringssvar fra Sundhedsbrugerrådet er en del af regionsrådets beslutningsproces.