Århus Kommune, Region Midtjylland og Midttrafik lancerer i dag en fælles kampagne mod vold, trusler og aggressiv adfærd over for deres ansatte. I blandt andet tv-spots og avis-annoncer lyder budskabet: ”Tænk før du råber!”.


Hver dag bliver medarbejdere i kommunen, regionen og Midttrafik udsat for psykisk eller fysisk vold, bare fordi de passer deres job. De fleste bider ubehaget i sig, men for nogle er det så voldsom en oplevelse, at stress og angst gør det svært eller ligefrem umuligt for dem at arbejde.

Hensigten med kampagnen er at sætte fokus på arbejdsvilkår hos personale med borgerkontakt, herunder at skabe debat samt medvirke til at få skabt holdnings- og adfærdsændringer hos patienter, borgere og brugere.

I såvel Region Midtjylland som Århus Kommune og Midttrafik

 

er der i de senere år kommet øget fokus på trusler og vold mod ansatte. Der findes i dag ikke sammenlignelige opgørelser over antallet af sådanne hændelser i de tre organisationer, men der er en tendens til, at episoderne med trusler og vold bliver grovere.

Grundstammen i kampagnen er fire små film, der viser scener med henholdsvis en p-vagt, en buschauffør, en socialrådgiver og en sygeplejerske. Filmene er bygget op omkring en harmonisk »børne-tv-stemning«, hvor episoderne har et barns synsvinkel, og hvor Jimmy Stahr lægger stemme til fortælleren.

Harmonien brydes, da de pågældende medarbejdere bliver chikaneret med udbrud som »magtsyge luder«, »fede svin« og ”jord i hovedet”.

Filmene kan bl.a. ses på TV2 Østjylland og TV/MIDTVEST i uge 37-39. Udover filmene består kampagnen af kampagnesitet www.tænkførduråber.dk, annoncer i regionale og lokale dagblade og ugeaviser, bannerannoncer på nettet, facebook-gruppe og Youtube.com.

Regionsrådsformand Bent Hansen, Region Midtjylland, udtaler:

”Vi er til for borgerne. Men der er en grænse for, hvad vores dygtige og
engagerede medarbejdere skal tåle. Den grænse er for længst overskredet, når det kommer så vidt som trusler og vold. Medarbejderne gør en stor indsats hver dag, så vi skylder dem at gøre, hvad vi kan for at sikre ordentlige og trygge arbejdsvilkår. Her kan kampagnen være et blandt flere midler.”

Borgmester Nicolai Wammen, Århus Kommune, udtaler:

”Jeg betragter overfald og trusler mod vores medarbejdere med den allerstørste alvor og som helt uacceptabelt. Det skal naturligvis være trygt at gå på arbejde, og jeg håber, at vi med denne målrettede kampagne kan bidrage til at skabe mere tryghed for vores kompetente medarbejdere og deres familier.”

Bestyrelsesformand Poul Vesterbæk, Midttrafik, udtaler:

”Vi har set grove eksempler på episoder over for både buschauffører og kontrollører, som vi tager dybt afstand fra. Vores medvirken i denne kampagne er et blandt flere tiltag, vi gør for at forbedre atmosfæren i og omkring busserne - til gavn for både kunder og ansatte.

Få mere information
Se TV-spots og følg debatten på www.tænkførduråber.dk
Her er også yderligere baggrundsmateriale om kampagnen og mulighed for at downloade de enkelte kampagneelementer.

Der er også oprettet en gruppe på Facebook - "Tænk før du råber!"
Yderligere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen, Region Midtjylland, tlf. 8728 5010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk
Borgmester Nicolai Wammen, Århus Kommune, tlf. 8940 2100 / borgmester@aarhus.dk
Bestyrelsesformand Poul Vesterbæk, Midttrafik, tlf. 40 25 79 25 / pv@viborg.dk

Vedrørende kampagnen
Kommunikationskonsulent Kasper Kolind, Region Midtjylland, tlf. 8728 5811
HR-konsulent Lene Stevn, Århus Kommune, tlf. 8940 2307
Kommunikationskoordinator Rikke M. Østergaard, Midttrafik, tlf. 8740 8275