28-09-2009Trods megen diskussion om klimaændringerne mangler der en handlingsplan, som sikrer en løbende lokal tilpasning til et ændret klima og vender udfordringerne til muligheder for det lokale erhvervsliv. Det er baggrunden for, at Region Midtjylland og en række samarbejdspartnere sætter projektet ”Klima i praksis” i gang.

Hvad kommer klimaændringerne til at betyde ude i kommunerne og i de lokale virksomheder? Og hvordan omskaber vi de skadelige effekter af klimaændringerne til spændende løsninger, som måske endda kan give arbejde til vores virksomheder?
Det er den slags spørgsmål, der vil blive belyst i projektet ”Klima i praksis”, som Region Midtjylland i samarbejde med fire kommuner og en række private virksomheder har taget initiativ til.
Med start 20. oktober 2009 og en afsluttende konference i januar 2010 er der lagt op til en stribe netværksmøder mellem de deltagende kommuner, forsknings- og videninstitutioner, rådgivende ingeniørfirmaer med ekspertise på klima- og vandområdet samt Region Midtjyllands afdeling for Regional Udvikling.

Fremtidens vækstvirksomheder
”Vi håber, at vores deltagelse i projektet vil føre til, at regionens virksomheder får øget fokus på mulighederne i innovation og forskning på klimaområdet” siger udviklingskonsulent Hanne Juel, Regional Udvikling.
”De virksomheder, der formår at imødegå udfordringerne med udvikling af innovative løsninger, har gode muligheder for at blive fremtidens vækstvirksomheder”, siger hun.

Rent drikkevand
Ud over at skabe afsæt for den regionale erhvervsudvikling har regionen fokus på at beskytte grundvandet, så man også mange år fremover kan være selvforsynende med rent drikkevand. Det er fremhævet i regionens og kommunernes langtidsplan, Den Regionale Udviklingsplan.
”Og det bliver særlig aktuelt, når vi i de kommende årtier får mere regn, højere vandstand og mere ekstremt vejr”, siger Harry Jensen, der er formand for Regionsrådets udvalg for miljø og råstoffer.
Klimaændringerne kan betyde øget nedsivning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer eller skadelige kemiske stoffer til grundvandet, men en højere grundvandsstand kan også bidrage til, at den slags skadelige stoffer bliver presset op af jorden.

Rundt om vand
Omdrejningspunktet for projektet er vand, og der skal arbejdes med følgende temaer:

  • Overfladevand, kloakker og renseanlæg
  • Nye vilkår for vandforsyning, grundvandsbeskyttelse, nedsivning eller opsivning af forurenende stoffer
  • Det åbne land (ny natur, vådområder, ændrede vilkår for landbrugsdrift)
  • Sikring af huse, veje, baneanlæg og andre tekniske installationer
  • Planlægning og byudvikling for de særligt udsatte byområder


Bud på løsninger
På konferencen, der i januar 2010 skal afslutte projekt ”Klima i praksis”, vil alle resultater af diskussionerne og oplæggene blive lagt frem for kommuner og interesserede virksomheder. Dermed ventes konferencen at have en række bud på, hvordan vi tilpasser os de uundgåelige klimaforandringer – i kommunerne og i virksomhederne.

Se, hvem der deltager i projektet

Yderligere oplysninger:

  Harry Jensen,
formand for Udvalget for miljø og råstoffer
Telefon: 9736 9058
Mobil: 4017 3690
harry.jensen@rr.rm.dk
  Rolf Johnsen, geolog
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5205
Mobil: 2962 0830
rolf.johnsen@ru.rm.dk
  Hanne Juel, projektleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5156
Mobil: 2963 0235
hanne.juel@ru.rm.dkKontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne