Region Midtjylland afholder stor temadag om familiedannelse

Forskning viser, at op mod 20 % af alle børn i 1½-årsalderen ikke har en sund tilknytning til sine forældre. Og det er netop i relationen til andre, at spædbarnets psykiske og sociale kompetencer udvikles. Studier viser, at kvaliteten af tilknytning har tydeligt sammenhæng med barnets fortsatte psykologiske udvikling: Det har igen betydning for forebyggelse af fysiske sygdomme.

For at få større fokus på, hvad der kan gøres, kalder Region Midtjylland den 30. september 367 jordemødre, barselssygeplejersker, og sundhedsplejersker til en tværfaglig uddannelsesdag i Herning om forholdet til graviditet, fødsel, barsel og familiedannelse.

Temadagens emne er familiedannelse og tilknytning mellem forældre og barn. Graviditeten er en vigtig overgangsperiode i livet – en periode med mulighed for forandring og udvikling af relationer og et barn der skal blive til. Men det er også tiden, hvor et forældrepar dannes og en familie skal etableres.

Underviseren på dagen om familiedannelse er psykolog og forsker, Magareta Brodén fra Viktoriagården i Sverige. Hun er internationalt anerkendt for at arbejde med psykoterapeutisk behandling af gravide, spæd- og småbørnsfamilier med det formål at forebygge psykosociale problemer i denne vigtige livsperiode.

Margareta Brodén har i en årrække forsket i udvikling af det forebyggende arbejde for børns psykiske sundhed. I den forbindelse har hun bl.a. udgivet bøgerne: ”Mor og barn i ingenmandsland” (1991) og ”Graviditetens muligheder” (2004), der begge fokuserer på tilknytning mellem forældre og barn med henblik på forebyggelse af tidlige relationsproblemer hos børn og forældre.

Formålet med regionens temadag, der samler en tværfaglig gruppe deltagere fra alle regionens kommuner og hospitaler, er at styrke deltagernes kompetencer i at opfange og arbejde forebyggende og sundhedsfremmende med emnet. Problemerne findes ikke bare i familier med kendte sociale problemer, men også hos velfungerende familier, hvor for eksempel job og karriere nemt kan fylde meget i forhold til etableringen af en god kontakt til spædbarnet.

Regionalt Sundhedssamarbejde er arrangør af dagen.

Fakta om tilknytning 

Hvis relationen er god og forældrene har kunnet besvare spædbarnets behov, øger det sandsynligheden for, at barnet udvikler en tryg tilknytning. Hvis den voksne derimod ikke lykkes med relation i barnets første levemåneder, udvikler barnet forskellige typer af utryg tilknytning. Hvis moren fx af forskellige årsager har været utilgængelig, afvisende, eller hvis hendes gensvar på barnets signaler har været mangelfuld eller uforudsigeligt, er det vigtigt om muligt at inddrage faren, således at barnet kan få et trygt tilknytningsmønster med ham.

Tilknytningsmønstre er relativt stabile fra spædbarnsalderen til voksenalderen. Hermed menes, at den person, som har en tryg tilknytning som spædbarn beholder denne tryghed livet igennem.

Forskning viser, at forældre, der selv har et trygt tilknytningsmønster, har langt større sandsynlighed for at få børn med en tryg tilknytning end forældre med utryk tilknytning.

Hos cirka 20 % af spædbørnene lykkes tilknytningen til forældrene ikke på en tryg måde. Der er en betydelig social gradient, idet risiko for utryg tilknytning tidobles, hvis familierne har problemer med misbrug, svær sygdom, interne konflikter eller er psykisk syge.

Tidlig kontakt med tryg tilknytning i spædbarnets første måneder mellem forældre og børn er således en væsentlig sundhedsfaktor for barnets sunde psykiske udvikling. En sundhedsfaktor der rækker langt ind i voksenlivet idet følgende sygdomme påvirkes af relationen mellem forældre og børn: Adfærdsproblemer, depression, angst, alkohol, misbrug, fedme, hjerte – kar sygdomme, samt øget dødelighed. (Stewart-Brown, 2008, BMJ) 

Flere oplysninger

  • Annie Lund, regionsjordemoder, annie.lund@stab.rm.dk, tlf. 8728 4657, regionsjordmoder, Regionalt Sundhedssamarbejde, Region Midtjylland
  • Ingeborg Kristensen, ingeborg.kristensen@stab.rm.dk, tlf. 8728 4658, regionssundhedsplejerske, Regionalt Sundhedssamarbejde, Region Midtjylland.
  • Inge Lise Hermansen, inge.lise.hermansen@viborg.rm.dk, tlf. 8927 2185, oversygeplejerske i kvindeafdelingen, Regionshospitalet, Viborg, Skive, Kjellerup.

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.