Det er et budget sat sammen med sikkerhedsnåle og gaffatape. Enderne når kun sammen med avanceret talgymnastik, og det kan ende med besparelser allerede fra maj måned næste år. Sådan lyder Sundhedsbrugerrådets vurdering af Region Midtjyllands udkast til budget 2010.

- Vi er ret bekymrede for de konsekvenser, budgettet vil få for behandlingskvaliteten, siger formand for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland, Bent Lundstrøm.

Brugerrådet blev præsenteret for udkastet til Region Midtjyllands budget 2010 på deres møde tirsdag aften, hvor de måtte konkludere, at der var tale om et ret skrøbeligt budget.

- Budgettet levner ikke plads til oplagte behov, som forbedringer inden for psykiatrien eller den palliationsplan, politikerne i regionsrådet ellers taler så varmt for, siger Bent Lundstrøm.

Sundhedsbrugerrådet er også bekymret for konsekvenserne for personalet. I budgettet er der indregnet en stigning i produktiviteten på to procent. Et krav, rådet forudser, vil følges af besparelser, når først det viser sig, at forudsætningerne ikke holder.

- Det er de folk, der skal tage sig af os, det går ud over. Og vi ved fra vores egne erfaringer med sundhedsvæsenet, at det går rigelig stærkt i forvejen ude på hospitalerne, siger Bent Lundstrøm.

Han erkender dog, at regionen ikke har mere at gøre med.

- Men det er jo ikke vores opgave at finde ud af, hvor pengene skal komme fra. Vi kan bare se, at midlerne ikke rækker til behovet for sundhedsydelser. Og vi kan ikke stiltiende se til, når bukserne ikke holder, siger Bent Lundstrøm.

Flere oplysninger

Formand for Sundhedsbrugerrådet Bent Lundstrøm  9733 8581 / 2874 8581 / belu@email.dk

Sundhedsbrugerrådets hjemmeside: http://www.rm.dk/sundhed/sundhedsbrugerråd

 

Sundhedsbrugerrådet er brugernes stemme i den politiske beslutningsproces. Rådet behandler principielle sager på sundhedsområdet og i behandlingspsykiatrien, fremlægger ideer og forslag til et bedre sundhedsvæsen i Region Midtjylland, skaber debat om sundhed i bred forstand, men behandler IKKE enkeltsager og spørgsmål om enkeltpersoner. Udtalelser og høringssvar fra Sundhedsbrugerrådet er en del af regionsrådets beslutningsproces.