Indsatsen over for unge kriminelle i Region Midtjylland bør fremover koordineres af et samråd på tværs af retssystemet, kommunerne og regionen. Det foreslår et udvalg under Regionsrådet i en betænkning.
Indsatsen over for unge kriminelle i Region Midtjylland bør fremover koordineres af et samråd på tværs af retssystemet, kommunerne og regionen. Det foreslår et udvalg under Regionsrådet i en betænkning, der onsdag fik rådets opbakning.

Forbilledet er et tilsvarende samråd i Region Syddanmark, der har vist sig at kunne effektivisere det forebyggende arbejde.

Region Midtjylland driver to sikrede institutioner; Grenen på Djursland og Koglen ved Herning. Set under et er der stigende behov både for sikrede og åbne pladser. Betænkningen lægger derfor op til, at antallet af begge typer pladser på de to institutioner skal udvides.
 
Udvidelser af pladser kan kun ske efter aftale med kommunerne. Af det forslag til rammeaftale for 2010, der i øjeblikket behandles i kommunalbestyrelserne, fremgår det da også, at kommunerne anbefaler en udvidelse af pladstallet, således at der ved udløbet af 2010 vil være yderligere 5 pladser i Region Midtjylland i forhold til niveauet i 2007.

Der skal sammenhæng og forebyggelse til
De unge på regionens institutioner slås ofte med komplekse problemer: mange af dem er psykisk uligevægtige, de har en form for misbrug og de har været anbragt uden for hjemmet inden de flyttede ind på de sikrede institutioner.

- Det er virkelig nogle voldsomme knuder de unge kommer med. Og jeg mener, at vi skal have region og kommuner til at arbejde tættere sammen, hvis vi skal løse dem. Eksempelvis ville der være meget vundet, hvis der kunne skabes større sammenhæng i indsatsen, og der kunne findes flere resurser til forebyggelse, siger Anna Marie Touborg (SF), formand for udvalget der har skrevet betænkningen.

Grenen bør forlade arresthus
En af afdelingerne på den sikrede institution Grenen ligger i et utidssvarende tidligere arresthus. Betænkningen foreslår at der skaffes plads ved en Grenens andre afdelinger i et nyt byggeri, så de unge kan flytte ud af det tidligere arresthus.
Et sådant byggeri skal indgå i Regionsrådet løbende prioritering af anlægsmidlerne.

Betænkningens øvrige anbefalinger går både på tiltag, der kan forbedre indsatsen på længere sigt, og tiltag, der umiddelbart vil kunne mærkes.
Anbefalingerne indgår i en løbende proces i administrationens arbejde med udviklingen på tilbuddene.

Fakta

  • Region Midtjylland driver to sikrede institutioner med tilsammen 25 sikrede pladser: Grenen, beliggende i Norddjurs Kommune og Koglen, beliggende i Herning Kommune.
  • Derudover er der på de to institutioner i alt 23 åbne pladser.
  • En sikret institution er et socialpædagogisk tilbud til kriminelle unge, hvor hoveddøren er låst døgnet rundt.
  • Der er i 2009 121 sikrede pladser i Danmark. I 1998 var der 43. Regionerne i Danmark foreslår, at pladstallet i alt hæves til 151 pladser.
  • I 2008 anvendte 35 kommuner de 15 sikrede pladser på Grenen og 26 kommuner anvendte de 10 sikrede pladser på Koglen.

Udvalget bag betænkningen
Formand Anna Marie Touborg (SF), Næstformand Poul Dahl (V), Anders Kühnau (S), Bodil Jensen (S), Gert Schou (S), Bent Ove Pedersen (V) og Jette Skive (DF). Ove Kent Jørgensen (DF) indtrådte 1. maj til 1. juli 2009 under Jette Skives sygeorlov.

Flere oplysninger

  • Anna Marie Touborg (SF), tlf. 9786 3003 / 5121 3330
  • Direktør Anne Jastrup, tlf. 8728 5040
  • Socialchef Charlotte Rosenkrantz Josefsen, tlf. 8728 4202


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.