Region Midtjylland har udskrevet en notat-konkurrence for alle samfundsfagselever på de gymnasiale uddannelser i Region Midtjylland.

Deltagerne i konkurrencen skal skrive et notat til en regionsrådsformand m/k og kan vælge mellem flere emner på sundhedsområdet. Konkurrencen handler om at skrive notater, da det allerede indgår som en del af pensum i samfundsfag på gymnasiale uddannelser.  

Notatet skal klæde den fiktive regionsrådsformand på til en tv-debat om fremtidens sundhedsvæsen inden for et af tre emner, nemlig frit sygehusvalg, brugerbetaling for besøg hos eksempelvis praktiserende læger eller placeringen af sygehus i Gødstrup i den vestlige del af Region Midtjylland samt Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeri, Det Nye Universitetshospital i Skejby.

Selv om eleverne bliver bedt om at udarbejde notatet til en fiktiv regionsrådsformand m/k, så ligger opgaven ikke langt fra virkeligheden, siger Bo Johansen, direktør for Region Midtjylland.

- Opgaven med at udarbejde notater er en stor og vigtig del af dagligdagen i administrationen i Region Midtjylland. Et godt notat er gennemarbejdet, belyser et emne fra alle sider og klæder politikerne på til at træffe beslutninger på et sagligt grundlag, siger Bo Johansen.

Deltagernes notater bliver bedømt af en uvildig dommerkomité bestående af Roger Buch, lektor på Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Thomas Pallesen, professor i offentlig forvaltning på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. De tre bedste notater belønnes med Ipods.

Notaterne skal afleveres senest den 9. oktober 2009, og vinderen bliver kåret i begyndelsen af november. Du kan finde detaljeret information om konkurrencen på hjemmesiden www.dit.midtvalg.dk


Fakta

Læs mere om selve konkurrencen 

Flere oplysninger

Direktør for Region Midtjylland Bo Johansen tlf. 8728 5020 eller 2069 1400

Kommunikationskonsulent Anja Birgitte Amdisen, Region Midtjylland. 
Tlf. 8728 5817