Hver dag besøger over 50.000 hjemmesiden tænkførduråber.dk, hvor Region Midtjylland, Århus kommune og Midttrafik i fællesskab sætter fokus på vold, trusler og aggressiv adfærd over for deres ansatte.
Hver dag er over 50.000 besøgende inde på hjemmesiden tænkførduråber.dk, hvor Region Midtjylland, Århus kommune og Midttrafik i fællesskab sætter fokus på vold, trusler og aggressiv adfærd over for deres ansatte.


Kampagnen følges nu op af nye tiltag i de tre organisationer.

Slutspurten for kampagnen er gået ind. Siden mandag 7. september har budskabet  "Tænk før du råber!" været spredt ud over hele regionen primært gennem små tv-spots hos TV2 og gennem kampagnesitet www.taenkfoerduraaber.dk. Desuden består kampagnen af annoncer i regionale og lokale dagblade og ugeaviser, bannerannoncer på nettet, facebook-gruppe og Youtube samt plakater og brochurer på offentlige steder, hvor der kommer borgere.

Kampagnen kører ugen ud, og indtil videre har den haft stor succes med at få interesserede ind på hjemmesiden, hvor 50.000 – 90.000 besøgende dagligt har klikket sig ind.

Dermed er langt over en mio. besøgende indtil videre blevet konfronteret med det faktum, at medarbejdere i kommunen, regionen og Midttrafik hver dag bliver udsat for psykisk eller fysisk vold, bare fordi de passer deres job. De fleste bider ubehaget i sig, men for nogle er det så voldsom en oplevelse, at stress og angst gør
det svært eller ligefrem umuligt for dem at arbejde.

I forbindelse med kampagnen er det blevet tydeligt, at de ansatte udsættes for mange forskellige ubehagelige oplevelser. Fra den værste ende med fysisk vold og dødstrusler – til den lettere ende med spyt, skub og slag eller grim tiltale, vred råben og måske ondskabsfuld og personlig tiltale. Eksemplerne stammer fra svømmehallen, biblioteket, musikhuset, borgerservice, folkeskolen, ældreplejen, buschaufføren, buskontrolløren, skadestuen, børneafdelingen mv. Flere af dem er gengivet her.

Kampagnen vil nu i såvel Region Midtjylland som i Århus kommune og Midttrafik bruges som afsæt til at arbejde videre med den lokale indsats, som hver arbejdsplads og MED-udvalg står for. Desuden er kampagnen afsæt for en konkret indsats, indenfor "vold, mobning og chikane", som er en del af trivselsaftalen indgået ved OK08, og hvor samarbejdssystemet nu skal til at arbejde med retningslinjer for håndtering af dette område.

Dette arbejde kan blandt andet finde inspiration hos en række arbejdspladser, som allerede har gjort en stor indsats over for forebyggelse og håndtering af vold og trusler.

Det gælder eksempelvis

  • Ejendomsforvaltningen i Århus Kommune som har vedtaget en forebyggelses- og håndteringspolitik ift. vold overfor ansatte.
  • Kultur- og Borgerservice i Århus Kommune, som lige pt. af samme grund kører konflikthåndteringskurser for ansatte med borgerkontakt
  • Århus Universitetshospital, Skejby som har udformet en voldspolitik, læs her.
  • Regionshospitalet Hammel Neurocenter, der bl.a. udbyder kurser for medarbejdere i selvbeskyttelse og konflikthåndering, læs her.
  • Konflikthåndteringskurser for kontrollører og for chaufførerne hos bl.a. Busselskabet Århus Sporveje.


Regionsrådsformand Bent Hansen, Region Midtjylland, udtaler:
- Jeg tror kampagnen har været et godt skridt mod mere debat om vold og trusler på arbejdspladsen. Nu fortsætter vi forebyggelsen og arbejdet med vold og trusler lokalt på de mange regionale arbejdspladser.

Borgmester Nicolai Wammen, Århus Kommune, udtaler:
- Kampagnen har skabt både fokus og debat, så vi ved fælles hjælp kan få antallet af voldsomme eller truende episoder på arbejdspladserne ned. Det skal naturligvis være trygt at gå på arbejde.

Bestyrelsesformand Poul Vesterbæk, Midttrafik, udtaler:
- Bussen er et offentligt rum, hvor mange borgere sikkert har oplevet et ubehageligt
optrin. Vi håber, at kampagnen har givet stof til eftertanke - og en nyttig debat om hvordan man opfører sig i bussen.
 
Yderligere oplysninger om kampagnen
Kommunikationskonsulent Kasper Kolind, Region Midtjylland, tlf. 8728 5811
HR-konsulent Lene Stevn, Århus Kommune, tlf. 8940 2307
Kommunikationskoordinator Rikke M. Østergaard, Midttrafik, tlf. 8740 8275