Øjnene løber i vand, næsen stopper og nysene kommer i serier. Mens sæsonen er ved at være ovre for pollenallergikerne truer efterårshyggestunderne på sofaen under tæppet til gengæld husstøvmideallergikerne.

Et nyt forskningsstudie af Karin Dam Petersen, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, viser, at allergikerne har en ting til fælles: De har kraftig nedsat livskvalitet. Det er dyrt for samfundet.

Seniorforsker Karin Dam Petersen har netop offentliggjort undersøgelsen, der er en del af hendes ph.d. afhandling fra Syddansk Universitet. Formålet med undersøgelsen var bl.a. at måle allergiske patienters livskvalitet på en dag uden allergi i forhold til en dag med allergi. I alt blev 571 allergipatienter undersøgt, heraf påbegyndte ca. halvdelen en vaccination mod deres allergi.

7.500 kr. pr patient pr. år
Når alt medregnes (medicin, lægebesøg, vagtlæge, hospitalsindlæggelser og sygedage fra arbejde) koster husstøvmide- og pollenallergi i gennemsnit 7.500 kr. pr. år pr. allergiplaget dansker. Da en meget stor andel (ca. 20%) af befolkningen er ramt i mere eller mindre omfang bliver omkostningerne meget store set i et samfundsmæssigt perspektiv. Ifølge Karin Dam Petersen blev omkostningerne til astma alene i år 2000 estimeret til 1,9 mia. kr. i Danmark.

- Allergikerne sover dårligt, begrænses i deres færden og aktivitetsniveau og de føler ofte træthed, ubehag og utilpashed, fortæller seniorforsker Karin Dam Petersen, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og fortsætter:

- Når børn og unge rammes af allergi, påvirker det skolegangen og indlæringen. Reaktionen på pollen kommer for manges vedkomne netop i eksamenstiden, når skoleåret skal afsluttes og evnerne vurderes. Det får mange til at præstere dårligere end sædvanligt. Det samme gælder den arbejdende del af befolkningen, der rammes af allergi for husstøvmider. Deres produktivitet formindskes. Allergi er i det hele taget undervurderet som årsag til forringet livskvalitet, og de omkostninger som allergi påfører samfundet er betydelige.

De yngre og højtuddannede allergivaccineres
Allergi har altså store samfundsmæssige omkostninger, desuden mindsker det produktiviteten på arbejdspladsen og indlæringen i skolen og på ungdomsuddannelserne. I Danmark har vi endnu ikke fået sat tal på den del, men en amerikansk undersøgelse har beregnet, at høfeber er den sygdom som koster samfundet allermest, når man medregner både sygefravær og sygenærvær – dvs. man både medregner at være syg derhjemme og tabt produktivitet når man møder syg på arbejde.

- Kun et fåtal af landets mange græspollen- og husstøvmideallergikere bliver vaccineret. De fleste vaccineres i Region Hovedstaden, fortæller seniorforsker Karin Dam Petersen, og afslutter

- Det er oftest de bedst uddannede og de yngste generationer, der lader sig vaccinere mod allergi. Måske fordi de er mere villige til at investere i deres eget helbred med de ”positive” langsigtseffekter det kan have. De øger deres indtjeningsmuligheder og får samtidig mere livskvalitet. Derudover har de unge og mere veluddannede måske også lettere adgang til behandlingen. De er vante til selv at finde information og argumentere for deres behov overfor lægen.

Undersøgelsen viser også, at jo mere plaget en allergiker er af sin allergi, jo højere er hans/hendes betalingsvilje for en allergivaccination, men i øvrigt betyder indkomstniveau modsat uddannelsesniveau ikke noget for, om man vælger at blive vaccineret.

Flere oplysninger
Karin Dam Petersen, Center for Folkesundhed, Karin.Petersen@stab.rm.dk,
tlf. 8949 1222 / 2228 8914

Hent foto her http://www.marselisborgcentret.dk/kontakt-os/forskning-udvikling/karin-dam-petersen/#c2233)

Den amerikanske undersøgelse kan ses her
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16846553?dopt=Citation
 
Rapporten kan downloades på www.centerforfolkesundhed.dk eller www.marselisborgcentret.dk