Mandag 26. oktober 2009 tager Regionsrådsformand Bent Hansen (S), det første spadestik til Region Midtjyllands nye Universitetshospital i Århus.
Mandag 26. oktober 2009 tager Regionsrådsformand Bent Hansen (S), det første spadestik til Region Midtjyllands nye Universitetshospital i Århus. Pressen er inviteret.


Det sker på den mark ved Skejby, der år 2019 skal være omdannet til en ny hospitalsby, der fusionerer tre hospitalsmatrikler af Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Århus Universitetshospital, Skejby.

Der er inviteret knap 400 inviterede gæster. Gæsterne omfatter foruden Regionsrådets medlemmer, ansatte på hospitalerne, hospitalsledelserne, rådgivere, Projektafdelingens ansatte, repræsentanter for Universitetet og Århus Kommune.

Nybyggeriet bliver på i alt 232.000 m2, der sammen med det nuværende hospital i Skejby på 157.000 m2 kommer til at udgøre DNU. Prisen bliver 9,8 mia. kr.

Pressen er velkommen til arrangementet mandag 26. oktober kl. 9.30

Vi mødes ved Den Lille Kantine, Indgang 3, på Århus Universitetshospital, Skejby.

Første spadestik bliver taget på marken bagved Skejby. Husk derfor at være klædt på efter vejret.

Der er parkering for gæster til arrangementet ved Indgang 1.

Flere oplysninger
Information om Det Nye Universitetshospital i Århus:

  • Regionsrådsformand Bent Hansen (S), tlf. 8728 5010 / 4031 3707
  • Projektdirektør DNU Morten Weise Olesen, tlf. 4082 9107 / 8728 4800
  • Hospitalsdirektør Ole Thomsen, Formand for DNUs forretningsudvalg, tlf. 8949 2331 / 2146 9807
  • Cheflæge Århus Universitetshospital, Skejby Kristjar Skajaa, tlf. 8949 5002
  • Kommunikationschef i projektledelsen af byggeriet af DNU Lotte Søgaard, tlf. 8728 4808
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Praktiske spørgsmål i forbindelse med arrangementet:

  • Informationschef Lars Elgård Pedersen, Skejby, 89 49 50 40