Risiko for fosteret bør indgå i beslutningen om at bruge anti-depressiv medicin under graviditet
Risiko for fosteret bør indgå i beslutningen om at bruge anti-depressiv medicin under graviditet


Ny dansk forsking viser, at der er en sammenhæng mellem gravide kvinders brug af depressionspiller af typen SSRI, tidligere kaldet 'lykkepiller', og rikoen for misdannelser hos barnet.

Projektet er udført af læger fra Århus Universitetshospital, Skejby, i samarbejde med epidemiologer fra Aarhus Universitet og fra University of California i Los Angeles, og resultaterne er netop offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift BMJ.

Forskerne har sammenholdt registreringer af medicinforbrug under graviditeter med registringer af børn født med misdannelser fra over 400.000 graviditeter. Forskerne har fundet en sammenhæng mellem specifikke forskellige former for SSRI-præparater og hjertemisdannelser. Sammenhængen er tidligere fundet i mindre studier eller i retrospektive data.

Studiet fandt desuden den største forekomst af hjertemisdannelser hos børn, hvis mødre skiftede fra et SSRI-præparat til et andet SSRI-præparat eller anvendte mere end en type depressionspiller af typen SSRI. Det kunne tyde på, at det er depressionspillernes effekt på på serotonin-systemet (som har sammenhæng med depression, men som også påvirker andre processer i kroppen, bl.a. i blodbanen), der er ansvarlig for sammenhængen med hjertemisdannelser, og ikke specifikke kemiske egenskaber ved det enkelte SSRI-præparat.

Dog pointerer forfatterne, at resultaterne skal tolkes med forsigtighed, og at langt større studier er nødvendige for at afdække årsag-virknings sammenhængen.
Tvivlen om sikkerheden ved brug af SSRI-præparater i graviditeten må dog indgå i beslutningen, om man skal bruge SSRI i gravidteten. For en gruppe patienter overstiger risikoen ved en ubehandlet depression dog den formodede risiko ved medicinen.

Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel:
Selective serotonin reuptake inhibitors in pregnancy and congenital malformations: population based cohort study. Pedersen LH, Henriksen TB, Vestergaard M, Olsen J, Bech BH. BMJ. 2009 Sep 23;339:b3569. doi: 10.1136/bmj.b3569.

Læs mere på www.skejby.dk

Evt. yderligere information
Læge, ph.d. Lars H. Pedersen på mail lhp@soci.au.dk eller tlf. 8949 5566 - bed om kode 63 68
Overlæge Tine Brink Henriksen på mail tbh@dadlnet.dk eller tlf. 8949 5566 - bed om kode 67 57