Ny rapport fra Center for Voldtægtsofre i Århus viser, at en stor del af de voldtægtsramtes familier og nære venner bliver traumatiserede af overgrebet.

Ny rapport fra Center for Voldtægtsofre i Århus viser, at en stor del af de voldtægtsramtes familier og nære venner bliver traumatiserede af overgrebet.

En traumatisering, der både påvirker de pårørendes funktionsniveau og de voldtægtsramte, der ikke får den nødvendige støtte fra deres omgivelser. De allerfleste pårørende kan dog hjælpes af en enkelt psykologsamtale eller to.

En voldtægt er en voldsom oplevelse, og familie og nære venner har efterfølgende ofte svært ved at rumme den ramtes smerte. Samtidig kan voldtægtsramte blive bange for at gøre sine nærmeste kede af det, og mange føler, at de er nødt til at tage hensyn til deres pårørende og ikke kan fortælle helt præcis om, hvordan de har det. Rapporten, der er afslutningen på et treårigt projekt, viser, at en fjerdedel af de pårørende har Posttraumatisk stresssyndrom, og yderligere 36 % kun mangler ét symptom for at opfylde diagnosen.

Effektiv hjælp
Ud over de pårørendes traumatisering har man også undersøgt de pårørendes behov for hjælp og i projektperioden givet forskellige tilbud. På trods af at de pårørende som udgangspunkt har været meget belastede, er de relativt hurtigt blevet hjulpet tilbage til en fungerende hverdag.

- Specielt psykologsamtalerne har vist sig at være meget effektive, og oftest har det været nok med en enkelt samtale eller to, siger psykolog Rikke Bak, der har gennemført undersøgelsen.

- Vi kan også tydeligt mærke forskel på de voldtægtsramte, hvis pårørende har fået hjælp til at håndtere situationen, i forhold til dem hvis pårørende ikke fik hjælp. Mange af dem siger, at da de vidste, at deres pårørende fik hjælp, kunne de selv fokusere på deres egne reaktioner og på at bearbejde overgrebet, i stedet for at bruge kræfter på at tage hensyn til venner og familie.

Projektet lukket
Projektet har været finansieret af fondsmidler og er derfor lukket efter projektperioden.

- Det føles virkelig forkert at lukke tilbuddet, når vi har set, hvor god en effekt én enkelt eller et par psykologsamtaler har, siger ledende psykolog Anja Hareskov Jensen.

- Vi håber nu, at Region Midtjylland vil gøre det muligt for os at lave et permanent tilbud til de pårørende. En halv psykologstilling ville være nok, så der ville ikke være tale om en stor udgift.

Fakta
I 2007 blev de foreløbige resultater publiceret i bogen Voldtægtsofrets nære af Psykolog Rikke Bak. Nu følger rapporten De skjulte ofre, hvor alle undersøgelsens resultater er samlet.

Flere oplysninger
Ledende psykolog Anja Hareskov Jensen, tlf. 8949 4835 / 2212 8629 / anjjesen@rm.dk