Gå til stort billede med angivelse af tilfredshed

Den aktuelle krise har øget virksomhedernes opmærksomhed på at dygtiggøre medarbejderne. Hver fjerde midtjyske virksomhed benytter sig af efteruddannelse for at undgå fyringer, viser ny undersøgelse, som Region Midtjylland står bag.

En undersøgelse blandt 500 små og mellemstore midtjyske virksomheder afslører, at mange af dem har ændret deres syn på efteruddannelse.
Især de mindre virksomheder – dem med 5-19 fuldtidsansatte – sender flere medarbejdere på efteruddannelse nu end for to år siden. Kun en fjerdedel af disse virksomheder har ikke haft medarbejdere på efteruddannelse i løbet af det seneste år.
En betydelig del af virksomhederne angiver, at de i et eller andet omfang bruger efteruddannelse som et middel til at undgå fyringer. Det er især virksomhederne med 40-250 fuldtidsansatte (42 procent bruger efteruddannelse som værn mod fyringer), mens gennemsnitstallet for samtlige adspurgte virksomheder er 26 procent.

Tilfredshed med kurserne

Bag undersøgelsen står Region Midtjylland, og her vækker det glæde, at det offentlige er langt den største leverandør af disse efteruddannelseskurser. Ikke mindst fordi det offentlige i de senere år har kastet mange ressourcer ind i at sikre nem adgang for virksomhederne til gode efteruddannelsestilbud.
53 procent af virksomhederne har brugt efteruddannelse leveret af det offentlige, mens det tilsvarende tal for private kurser og kurser hos virksomhedernes leverandører ligger på 35 procent. Endelig har 32 procent benyttet egne kurser i det forløbne år.
”Flere og flere virksomheder får øjnene op for, hvad det offentlige kan levere. Samtidig udtrykker virksomhederne stor tilfredshed med tilbuddene”, siger regionsrådsformand Bent Hansen og henviser til, at tilfredshedsprocenten på cirka 80 gælder på samtlige områder – indhold, form og administration.
Samlet set er 83 procent af de midtjyske virksomheder tilfredse med indholdet i de offentlige uddannelser. Her tænkes på sværhedsgrad, relevans og lignende. Delt op på virksomhedsstørrelse er de helt små virksomheder med 5-9 ansatte mest tilfredse (86 procent)


Kompetencecentre

Bent Hansen kæder den øgede opmærksomhed og tilfredsheden sammen med det Vækstforum-initiativ, som samler den regionale efter- og videreuddannelsesindsats i seks kompetencecentre.
”Især de små og mellemstore virksomheder har øget deres brug af efteruddannelse – det er netop dem, vi har opsøgt med de regionale tilbud”, siger Bent Hansen.
Initiativet Kompetencemidt har til formål at løfte uddannelsesniveauet i regionens virksomheder og dermed sikre en fortsat vækst og udvikling.
De seks kompetencecentre tilbyder regionens virksomheder vejledning og rådgivning om:

  • strategisk uddannelsesplanlægning
  • afdækning af uddannelsesbehov
  • konkret uddannelsesplanlægning
  • brugen af kompetenceudvikling som personalepolitisk redskab
  • muligheder for at deltage i virksomhedsnetværk


Læs mere om KOMPETENCEmidt, der er et treårigt initiativ og iværksat som en del af Vækstforum Midtjyllands erhvervsudviklingsstrategi.

Læs hele undersøgelsen fra Det midtjyske Vækstlag

Flere oplysninger:

Bent Hansen, formand for Regionsrådet
i Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 10
Mobil 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk 


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer