To ud af tre af de adspurgte borgere er enige eller helt enige i, at oplysningerne i e-journalen giver dem en større tryghed i forhold til deres behandlingsforløb.

 


1. september 2009 åbnede Region Midtjylland for borgernes adgang til journaloplysninger fra alle hospitaler i e-journal på Sundhed.dk dog undtaget journaloplysninger fra Hospitalsenhed Vest.


Formålet med e-journal er at give patienterne bedre mulighed for indsigt og aktiv deltagelse i egen behandling. Endvidere muliggør e-journal at relevante oplysninger deles mellem hospitaler og praktiserende læger. E-journal er et nationalt projekt, så patienter, praktiserende læger og speciallæger samt klinikere i de øvrige regioner får adgang til journaldata fra hospitalerne.

Stor tilfredshed blandt brugerne af e-journal
De praktiserende læger, personalet på sygehusene og især borgerne i andre regioner, hvor e-journal allerede er indført, er tilfredse med den elektroniske adgang til sundhedsoplysninger gennem e-journalen, viser en brugerevaluering gennemført af Rambøll Management i marts 2009. To ud af tre af de adspurgte borgere er enige eller helt enige i, at oplysningerne i e-journalen giver dem en større tryghed i forhold til deres behandlingsforløb. 91 procent af borgerne er trygge ved kontrollen med adgangen til oplysninger, som ligger i e-journal. Og mere end 81 procent af de sygehusansatte i undersøgelsen mener, at e-journalen er med til at give dem et godt overblik over behandlingsaktiviteterne. Læs rapporten på www.si.rm.dk.

Få mere at vide
Borgerne får adgang til deres e-journal ved at logge på Sundhed.dk. Der skal bruges en digital signatur for at komme på e-journal.
Få mere information og vejledning om brugen af e-journal på www.si.rm.dk.

Fakta
  • E-journal er et nationalt projekt, som har været i drift siden 2001. Praktiserende læger og sygehuspersonale har haft adgang siden starten. Nu er turen så kommet til borgerne. 
  • Formålet med e-journal er at dele informationer, herunder de elektroniske patientjournaler (EPJ), på tværs af sygehusene, de praktiserende læger, speciallæger og borgere. 
  • Journaloplysninger indtastet før 1. september 2009 bliver ikke tilgængelige for borgere. Oplysningerne bliver først tilgængelige 14 dage efter, de er skrevet. På den måde har sundhedspersonalet på sygehusene mulighed for først at informere patienten, inden informationen ligger tilgængelig på e-journal og der er mulighed for at rette eventuelle fejloplysninger.
Flere oplysninger