Fire nye slusestuer på Infektionsmedicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby, indvies torsdag den 8. oktober

Infektionsmedicinsk Afdeling på Århus Universitetshospital, Skejby, er blevet udvidet med fire slusestuer. Stuerne kan for eksempel bruges til patienter med Influenza A (H1N1), SARS, ebola og andre smitsomme sygdomme, og stuerne kan på den måde være med til at sikre Vestdanmark bedre mod epidemier.

De nye slusestuer indvies torsdag den 8. oktober 2009 kl. 12.30-14.00, og pressen er velkommen til indvielsen.

Slusestuerne lever op til nutidens skrappe krav til ventilations¬anlæg og til håndtering af spildevand og affald.

- I tilfælde af epidemier med særdeles smitsomme mikroorganismer, kan vi med slusestuerne sikre patienterne den absolut bedste behandling. Isolationsstuerne opfylder alle sikkerheds-krav, og risikoen for, at smitten spredes til personalet eller til resten af samfundet, vil være forsvindende lille, siger ledende overlæge og professor Lars Østergaard.

I tilfælde af en epidemi, vil der kunne ligge op til fire patienter med samme smitsomme sygdom på hver af de nye slusestuer, hvis der ikke er behov for særligt apparatur. Ellers vil der være plads til en eller to patienter med behov for overvågnings- og/eller dialyseudstyr.

Samlet vil Infektionsmedicinsk Afsnit Q1 i fremtiden råde over op til 38 sengepladser ved en epidemi med for eksempel tuberkulose eller Influenza A (H1N1) og op til 16 sengepladser i tilfælde af epidemi med SARS, ebola eller andre sygdomme med samme højere smitteniveau.

Regionsrådsformand Bent Hansen (S) glæder sig over, at Region Midtjyllands beredskab i forhold til epidemier nu er blevet endnu bedre. 

- Nu ser det ikke ud til, at influenza-pandemien bliver helt så alvorlig, som vi først troede. Men med de her stuer har vi i hvert fald gjort hvad vi kunne for at forberede os, siger Bent Hansen.

Infektionsmedicinsk Afsnit Q1 vil kunne fungere som et hospital i hospitalet, hvor alle undersøgelser og behandlinger foregår på stuen, for eksempel respiratorbehandling og dialyse. Patienten indlægges direkte på stuen fra græsplænen udenfor. Personalet kommer ind på stuen gennem en sluse, hvor de kan tage heldragt, visir og maske med indåndingsfilter på.


Til daglig, hvor der ikke er indlagt patienter med stærkt smitsomme epidemisygdomme, forventes de nye store stuer brugt til voksne patienter med lungesygdommen cystisk fibrose og til patienter med behov for særlig tæt observation og meget udstyr, for eksempel patienter med blodforgiftning eller meningitis.

 

Flere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen (S) tlf. 8728 5010 / 4031 3707

Ledende overlæge og professor Lars Østergaard  8949 8300 / 5151 3140