Det kan være svært at forstå, hvad et valg går ud på, og hvad man kan få indflydelse på – især hvis man er nydansker.
For mange nydanskere kan det være svært at forstå, hvad et regionsvalg går ud på, og hvad man kan få indflydelse på ved at stemme 17. november.

Det har otte nydanskerforeninger i regionen erfaret. Derfor har de rettet henvendelse til regionen og opfordret til en særlig indsats overfor nydanskere.

Det er der nu kommet en pjece ud af. I samarbejde med Viborg Internationale Forening har Region Midtjylland udsendt en folder, som skal gøre det lettere for de nye danskere at vide, hvad man kan få indflydelse på, og hvordan man gør.

”Derfor stemmer jeg 17. november 2009,” hedder pjecen, som bliver sendt til blandt andet sprogskoler og integrationsråd i regionen.

- Erfaringerne fra nydanskerforeningerne viser, at der er et stort behov for at informere nydanskerne om valget. De skal have et bedre grundlag for at stemme, og de skal vide noget mere om regionens opgaver, og hvordan de får indflydelse, siger regionsrådsformand for Bent Hansen

Demokrati er ikke en selvfølge
- I Hviderusland, hvor jeg kommer fra, er der diktatur. Nu hvor jeg bor i et demokratisk land, vil jeg benytte de rettigheder, jeg har fået. Jeg vil gerne have indflydelse på, at regionen tænker mere integration, siger Irina Poulsen, som i folderen fortæller, hvad hun gerne vil have politikerne til at være opmærksomme på.

Resten af hendes historie kan læses i pjecen, hvor også tre andre nydanskere fortæller, hvad de gerne vil have indflydelse på.

Pjecen indeholder desuden information om stemmesedler, stemmebetingelser og fortæller om regionens opgaver, og hvad man kan få indflydelse på ved at sætte kryds 17. november.

Ved valget i 2005 udgjorde gruppen af vælgere til regionsrådsvalget, der ikke er danske statsborgere, 3,5 % af befolkningen i Region Midtjylland. Det vil sige omkring 42.000.

Se pjecen "Derfor stemmer jeg til valget 17. november 2009"

Flere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen, tlf. 8728 5010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk

Kommunikationskonsulent Anja Amdisen, Tlf. 8728 5817 / anja.amdisen@stab.rm.dk

Kontakt til de fire personer i pjecen
Zelja Secerbogovic, Herning, tlf. 2255 7024

Rami Salman, Viborg, tlf. 2671 1819

Irina Poulsen, Århus, mail: irinasp74@yahoo.com

Duuh Mokamud Ali Haji, Herning, tlf. 2055 4381