Lys

En ny pris: Lighedsprisen, skal sætte fokus på sundhedsvæsenets rolle og ansvar i forhold til at skabe lige muligheder for et rask og sundt liv.

Prisen bliver stiftet på Region Midtjyllands landsdækkende konference om sociale forskelle i sundhed, der finder sted i Århus på tirsdag den 20. oktober.

Lighedsprisen skal gives til initiativer, der har formået at skabe lighed eller større lighed i sundhedssektoren i Danmark.

Det er sundheds-avisen Dagens Medicin, der indstifter prisen. Med prisen håber avisen, at andre vil blive inspireret af de gode eksempler der er i sundhedsvæsenet for at skabe større lighed i sundhed.

Stabile indsatser

Et af dommerkomiteens medlemmer er kontorchef MPH, Kirsten Vinther-Jensen fra Center for Folkesundhed i Region Midtjylland. Hun vil som dommer kigge efter initiativer, som er implementeret. Enten som specielle initiativer eller noget, der er tænkt ind i den almindelige drift.

- Sundhedsvæsenet kan godt være mere systematisk i forhold til at finde ud af, hvem der har brug for noget ekstra: Et skub, en ekstra konsultation eller hjælp med overgangen mellem systemerne. Nogle af os er gode til at få bokset os igennem og finde vej, mens andre har brug for, at man følger dem på vej og åbner dørene for dem, siger hun.

 

Fakta

 • Konferencen om sociale forskelle i sundhed, hvor Lighedsprisen bliver indstiftet, finder sted på SAS-Radisson i Århus tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 9 – 16

 • Dommerkomiteen består af:
  • Jesper Fisker, direktør i Sundhedsstyrelsen
  • Preben Brandt, dr. med., speciallæge i psykiatri og leder af Projekt Udenfor og formand for Rådet for Socialt Udsatte
  • Merete Nordentoft, professor, dr.med., overlæge i psykiatri på Bispebjerg Hospital
  • Lotte Hvass, praktiserende læge, dr. med., Præstø
  • Morten Sodemann, overlæge, ph.d. Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital
  • Kirsten Vinther-Jensen, kontorchef MPH, Center for Folkesundhed i Region Midtjylland
  • Karin Valbæk, Chefsygeplejerske, Regionshospitalet Randers og Grenaa
  • Bente Graversen, direktør for Sundhed og Bæredygtig udvikling, Aalborg Kommune og medlem af Det Nationale Forebyggelsesråd

 • Hent program for konferencen

 • Læs mere om konferencen på www.forsund.rm.dk

 

Flere oplysninger

Kontorchef MPH, Kirsten Vinther-Jensen, 8728 4707 / kirsten.vinther-jensen@stab.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.