MR-skanning kan måle ændringer i ilt-indhold hos fostre. Undersøgelsesteknikken er efterprøvet på får og testes nu på gravide kvinder.En ny undersøgelse af fostre fra får viser, at MR-skanning ikke blot kan vise fostrets indre organer, men at skanningen også kan give vigtige oplysninger om fosterets ilt-indhold.

I undersøgelsen blev otte gravide får skannet med en særlig MR-skanning kaldet BOLD (Blood Oxygen Level Depend). BOLD-MR registrerer ændringer i iltmætning i fosterets organer. Metoden har tidligere været anvendt især indenfor hjerneforskning, men den er endnu ganske ukendt indenfor fosterdiagnostik.

Moderfåret var fuldt bedøvet under hele undersøgelsen, og ilt-indholdet i indåndingsluften blev reguleret ved hjælp af en respirator. Iltindholdet i fosterets lever blev målt med iltmåler, der var indført ultralydsvejledt. Forsøget viste, at ændringer i BOLD-MR signalet fuldstændigt afspejlede signalet fra iltmåleren, når ilt tilførsel via respiratoren blev reduceret eller øget.

I forbindelse med undersøgelserne fandt forskerne desuden, at fosterhjernens iltindhold var konstant, både i forbindelse med reduceret og øget ilt tilførsel via respiratoren. Fænomenet kaldes ”brain sparing”, og det er velkendt fra undersøgelser af fosterets blodgennemstrømning. I situationer med mangel på ilt omfordeler kroppen blodgennemstrømningen, så blodtilførslen og dermed også ilttilførslen til hjernen øges – således at hjernens iltindhold holdes konstant.

Undersøgelsen viser, at BOLD-MR-skanning på en nem og ufarlig måde kan måle ændringer i fosterets ilt-indhold. Oplysninger der hidtil udelukkende har været tilgængelige ved hjælp af blodprøver fra navlesnoren. Metoden har således et stort potentiale, idet den kan give forskerne nyttig viden om normale fostre, og forhåbentlig hjælpe lægerne til at forstå og opdage, når sygdom opstår.

Metoden bliver i øjeblikket testet på raske gravide kvinder på Århus Universitetshospital, Skejby.

Resultaterne er publiceret i originalartiklen: BOLD MRI in sheep fetuses: a non-invasive method for measuring changes in tissue oxygenation. Sørensen A, Pedersen M, Tietze A, Ottosen L, Duus L, Uldbjerg N. Ultrasound Obstet Gynecol. 2009 Sep

Yderligere information: 1. reservelæge Anne Sørensen på telefon 26 71 70 38 (bedst efter 16 på hverdage) eller e-mail ANNE.SOERENSEN@KI.AU.DK