Med den netop indgåede finanslovsaftale bliver Region Midtjylland bedt om at lave en plan for sygehusbehandling, akutbetjening og præhospital indsats i Holstebro og det øvrige Nordvestjylland. Det arbejde er allerede i gang. Et oplæg er undervejs til regionsrådet.

- Som jeg læser finanslovens ord om sygehusstrukturen i Vestjylland, sætter den ikke spørgsmålstegn ved placeringen i Gødstrup. Det siger regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S) som kommentar til de finanslovsforhandlinger, der sluttede i nat.

Forhandlingerne mundede ud i, at Region Midtjylland bliver bedt om at lave en plan for sygehusbehandling, akutbetjening og præhospital indsats i Holstebro og det øvrige Nordvestjylland.

- Dette er fint i tråd med vores egne overvejelser. Vi har indtil videre styrket beredskabet i Lemvig ved at indsætte en lægebemandet akutbil. Vi er i Region Midtjylland allerede i gang med at beskrive supplerende tilbud på Regionshospitalet Lemvig. Tilbud, som kan sikre et akut beredskab i lokalområdet og give borgerne i den nordvestlige del af regionen tryghed. Vi vil naturligvis også se på Holstebro, men problemet er – som alle ved – anderledes end i Thyborøn og Lemvig, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

En plan for det videre arbejde omkring tilbuddet i Thyborøn og Lemvig vil blive forelagt det nye regionsråd som en af de første sager. Et arbejdspapir, der beskriver mulige løsninger for området, er vedlagt. Arbejdspapiret er endnu ikke politisk behandlet, ligesom det skal igennem en sundhedsfaglig vurdering fra forskellig side.

- Det tilbud, vi arbejder med, skal naturligvis planlægges, så det lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der skal være tale om et reelt sundhedsmæssigt tilbud for borgerne i den nordvestlige del af regionen. Vi går ikke ind for falsk tryghed. Der er tale om en meget vigtig beslutning, som har stor betydning for lokalområdet. Derfor vil vi nu iværksætte en planlægningsproces, hvor vi vil inddrage borgere, medarbejdere, kommuner og erhvervsliv, siger Bent Hansen.

En plan for det videre arbejde vil blive forelagt det nye regionsråd som en af de første sager.

Fakta
Det siger finansloven om sygehusstrukturen i Vestjylland

”Sygehusstrukturen i Vestjylland
På baggrund af regionsrådets sygehusplan og efter vurdering i regeringens ekspertpanel vedrørende fremtidens sygehusstruktur har regeringen udmeldt og Dansk Folkeparti konstateret, at et nyt sygehus i Gødstrup indgår i den samlede, fremtidige sygehusstruktur i Danmark. I lyset heraf finder regeringen og Dansk Folkeparti, at der er behov for at sikre de konkrete forudsætninger for en betryggende sygehusbehandling, akutbetjening og præhospital indsats i Holstebro og det øvrige Nordvestjylland. Regeringen vil derfor anmode Region Midtjylland om at udarbejde en plan herfor inden den 1. juni 2010.
Parterne er enige om at drøfte denne plan med henblik på at udmønte midlerne vedrørende den fremtidige sygehusstruktur i Vestjylland.”

Flere oplysninger