I dag, den 12. maj, bliver verdensblodtryksdagen markeret på en lang række hospitaler. Århus Universitetshospital, Skejby er blandt de hospitaler, som tilbyder interesserede borgere at få målt blodtrykket. Bare kig ind!


”Du skal ikke finde dig i at du ikke kender dit blodtryk”
”Du skal ikke finde dig i at dit blodtryk er over 140/90” 
 

Den 12. maj 2009 markeres verdensblodtryksdagen rundt om på en lang række hospitaler, hvor det vil være muligt for alle interesserede borgere at gå ind fra gaden og få målt blodtrykket.


For højt blodtryk er en af de alvorligste risikofaktorer for udvikling af hjerte-kredsløbssygdomme. I Relation til apopleksi/Slagtilfælde(blodprop i hjernen eller hjerneblødning) er forhøjet blodtryk den alvorligste af alle risikofaktorerne. Der er ca. 1 million voksne danske har for højt blodtryk, mens ca. 12.000-14.000 årligt rammes af et slagtilfælde. Verdens sundhedsorganisation (WHO) har beregnet, at lidt over halvdelen af alle slagtilfælde skyldes et uhensigtsmæssigt højt blodtryk.

Da det er nemt at konstatere om folk har forhøjet blodtryk, og da vi har overordentlig gode behandlingsmuligheder, er der store muligheder for at forbedre den forebyggende indsats.

På trods af, at det er let at stille diagnosen og de gode behandlingsmuligheder, er det desværre fortsat således, at næsten halvdelen af dem der har forhøjet blodtryk ikke ved det. Af dem der ved det, er det kun ca. halvdelen, der er i behandling. Og heraf er der mange ikke som når behandlingsmålene.

Heldigvis kan vi ud fra nye tal se, at det fokus der har været på forhøjet blodtryk er ved at bære frugt, således at der en tydelig stigning i antallet af personer, der bliver behandlet og når deres behandlingsmål. Der er gode medikamenter til rådighed. Men der er stadigvæk lang vej tilbage. Dette er baggrunden for, at der også i 2009 vil være øget fokus på behandling af forhøjet blodtryk i almen praksis, siger formanden for Dansk Hypertensionsselskab professor dr.med. Hans Ibsen.

Nye data viser vejen. Der er nu data, der viser, at behandling af forhøjet blodtryk, selv hos personer over 80 år, giver en meget markant beskyttelse mod bl.a. hjerneslagtilfælde og hjertesvigt. Desuden foreligger der resultater, der viser, at kombinationsbehandling med præparater, som indeholder to forskellige blodtryksnedsættende medikamenter, hurtigt og effektivt og med meget få bivirkninger, fører til behandlingsmålet.

Der er således al mulig grund til en skærpet opmærksomhed når det gælder opsporing og behandling af forhøjet blodtryk – for det nytter virkelig at gøre en indsat..

Yderligere information ved henvendelse til:
Professor, overlæge, dr. med.
Hans Ibsen,
Kardiologisk Afd.
Holbæk Sygehus
Telefon 59 48 45 12 / 59 48 38 50