Et nyt ph.d.-projekt fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus viser, at specielt lungernes funktion er påvirket efter hjernedød. Men med medicinsk behandling kan man måske bevare lungefunktionen hos flere hjernedøde organdonorer.

Der mangler organer til transplantationer i Danmark. Og der mangler mange. En af grundene er, at organer hos donorer tager skade umiddelbart efter hjernedød er indtrådt. Det gør, at organerne alligevel ikke kan bruges, selvom donoren har sagt ja til at være organdonor. Det er specielt lungerne, der tager skade ved hjernedød, og faktisk har under 20 % af alle hjernedøde organdonorer lunger, der er egnede til transplantation. Det viser det nye forskningsprojekt, som er udført af ph.d.-studerende læge på Anæstesiologisk Afdeling ved Århus Sygehus, Anne Barklin. Hun forsvarer projektet fredag den 29. maj.

Projektet viser blandt andet, at blodkarrene i lungerne ved indtrædelse af hjernedød bliver utætte, således at der siver vand ind i lungerne. Det gør dem ubrugelige til transplantation, og det er ærgerligt, mener Anne Barklin.
- Organerne fejler jo som udgangspunkt ikke noget, og derfor er det beklageligt, når de når at tage skade, siger hun, og er derfor glad for, at de nu er nået et skridt nærmere mod at finde ud af, hvad der sker med organerne ved hjernedød.
- Når vi ved, hvad der er galt med organerne, så har vi meget bedre mulighed for at gøre noget ved det. Når vi for eksempel ved, hvad der sker med lungerne, når hjernedød indtræder, så har vi langt bedre chance for at kunne give medicinsk behandling, og dermed bevare lungefunktionen hos hjernedøde organdonorer. På sigt skulle det gerne betyde, at vi kan tilbyde lungetransplantation til flere lungesyge patienter, forklarer hun.

Facts om organdonation:
Den 1. april 2009 stod der i alt 590 danskere på venteliste til et nyt organ.
Heraf ventede 44 på en lungetransplantation.
Fire patienter er i første kvartal af 2009 døde, mens de ventede på en ny lunge.
I 2009 er der indtil 1. april udført 85 organtransplantationer. I 2008 blev der i alt udført 278.
Kilde: Scandiatransplant