Regionsrådet prioriterer en sikker og glidende overgang, når Region Midtjylland første december overtager ansvaret for ambulancer og patienttransporter. Forretningsudvalget besluttede i dag at kontakte Falck Danmark A/S og Responce A/S for at få indsat yderligere fire ambulancer det næste halve år.

Yderligere en ambulance i døgndækkende vagt i Horsens og en i Århus. Yderligere en ambulance i dagvagt i Silkeborg og en i Viborg. Medlemmerne af Forretningsudvalget i Region Midtjylland vedtog i formiddag at undersøge hvor hurtigt antallet af ambulancer kan øges. Med yderligere fire ambulancer på vagt – to i døgnvagt og to i dagvagt – ønsker de Midtjyske politikere at komme bekymrede borgere i møde.

Baggrunden for beslutningen er, at Region Midtjylland den første december overtager ansvaret for kørsel med ambulancer og liggende patienttransporter. Disponeringen af rette køretøj til rette sted og tid er en uhyre kompleks opgave, som har givet grobund for bekymring.

Ekstra ambulancer i opstarten
- Vi har selvfølgelig fulgt nært med i de opstartsvanskeligheder Region Hovedstanden havde, da de overtog ansvaret for ambulance-driften. Det er én ting, siger Regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Bent Hansen- Men en række andre forhold som Statens manglende leverance af nødvendige computerprogrammer, usikkerhed omkring data der er brugt i beregningerne af behovet for ambulancer og den almindelige risiko for opstartsvanskeligheder gør, at vi mener der er behov for flere ambulancer i opstarten. Man kan sige, at Regionsrådet både har lyttet og lært, mener Bent Hansen (S).

Et halvt år med fire ekstra ambulancer på vagt koster i nærheden af 11 millioner kroner. Beløbet afhænger af, om Falck Danmark A/S er indstillet på at udvide den indgåede aftale eller ønsker en ny forhandling.

Glidende overgang begynder i dag
En række af Falcks medarbejdere, flytter i dag ind på Region Midtjyllands AMK-vagtcentral i Skejby. Det er stadig Falck der disponerer og prioriterer og har ansvaret i november, men rent fysisk løser Falck opgaven fra Region Midtjyllands AMK-vagtcentral. Flytningen er et godt eksempel på den gradvise overlevering af opgaven, som Falcks og Region Midtjylland gennemfører i tæt daglig dialog.


Spørgsmål og svar

Hvorfor skal de ekstra ambulancer netop placeres i Århus, Horsens, Viborg og Silkeborg?

  • Placeringen er med til at sikre den bedst mulige ambulancedækning i Region Midtjylland som helhed, fordi ambulancerne i Århus, Horsens, Viborg og Silkeborg kan fungere som reserver for hele regionen.
  • Spidsbelastningssituationer opstår oftest i regionens tættest befolkede områder.

Hvad er det Forretningsudvalget har besluttet?

  • Et døgndækkende beredskab i Århus som sikrer en stærkere dækning i det område af Region Midtjylland, hvor befolkningstætheden er størst, og hvor antallet af ambulancer per indbygger er lavest.
  • Et døgndækkende beredskab i Horsens der skal styrke dækningen i regionens sydlige del, herunder Skanderborg og Hedensted Kommuner.
  • To dagdækkende beredskaber i henholdsvis Viborg og Silkeborg, hvor den oprindeligt planlagte ambulancedækning risikerer at blive overbelastet.

Fakta

  • Fra 3. november disponerer og prioriterer Falck Danmark A/S kørsel med ambulancer og liggende patienttransport fra Region Midtjyllands AMK-vagtcentral i Skejby. Ansvaret for opgaven ligger i november fortsat hos Falck Danmark A/S.
  • December overtager Region Midtjylland disponering, prioritering og ansvar.
  • Billeder af udrykningskøretøjer m.m.

 Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand Bent Hansen, tlf. 4031 3707