Ingen ved, om influenza A (H1N1) medfører nogen risiko for kvinder, der forsøger at blive gravide, kvinder der netop er blevet gravide eller deres ufødte børn. Det vil forskere fra Århus Universitetshospital nu undersøge nærmere.
Ingen ved, om influenza A (H1N1) medfører nogen risiko for kvinder, der
forsøger at blive gravide, kvinder der netop er blevet gravide eller deres ufødte børn. Det vil forskere fra Århus Universitetshospital nu undersøge nærmere.

Influenza A (H1N1) forventes for alvor at bryde ud i Danmark i de kommende uger til måneder. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle gravide, også gravide kvinder som ellers er raske, lader sig vaccinere mod influenza A (H1N1).

Gravide har ikke større risiko end andre for at blive smittet, men hvis de bliver smittet, har de formentlig lidt større risiko for at udvikle komplikationer som lungebetændelse eller vejrtrækningsbesvær.
 
Men ingen ved reelt, hvilken risiko influenza A (H1N1) udgør for kvinder, der forsøger at blive gravide eller kvinder i første del af deres graviditet.

Desuden er viden om vaccinen mod influenza A (H1N1) begrænset. Der har indtil nu ikke været påvist bivirkninger ved influenza A (H1N1)-vaccinen, som adskiller sig fra dem, der er kendt fra vaccinen mod den almindelige sæsoninfluenza, men mange tøver alligevel med at lade sig vaccinere. Vaccinen mod influenza A (H1N1) har af gode grunde kun været på markedet i begrænset tid, og erfaringerne er derfor sparsomme. WHO anbefaler, at alle lande holder øje med vaccinens virkning og bivirkning blandt de vaccinerede generelt samt blandt specielle grupper af vaccinerede, f.eks. gravide.

Grundet disse uvisheder vil forskere fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Århus
Universitetshospital nu indsamle informationer om sygdommen og vaccinen. Det sker via Snart-Gravid.dk, som er en igangværende internetbaseret undersøgelse af kvinders livsstil i den periode, hvor de forsøger at blive gravide samt tidligt i graviditeten. Formålet med den oprindelige undersøgelse er bl.a. at undersøge sammenhængen mellem livsstilsfaktorer og hvor lang tid, det tager at blive gravid, samt risikoen for spontan abort.
 
- Den internetbaserede metode giver os en unik mulighed for hurtigt at inkorporere
influenzaaspektet i vores dataindsamling. Vi kan dermed undersøge konsekvenserne af at blive smittet med influenza A (H1N1) eller af at blive vaccineret mod influenza A (H1N1) i perioden lige umiddelbart inden man bliver gravid eller tidligt i graviditeten, udtaler seniorforsker Ellen Mikkelsen, som er en af forskerne bag projektet.

- Vi mener, det er meget relevant at undersøge sagen, af hensyn til de kvinder der bliver smittet med influenza A (H1N1) eller bliver vaccineret, og fordi der kan forventes flere bølger af influenza A-epidemien, siger hun.

Deltagelse i Snart-Gravid.dk foregår udelukkende via internettet, og alle kvinder mellem 18 og 40 år, der forsøger at blive gravide, kan tilmelde sig undersøgelsen via hjemmesiden www.snart-gravid.dk.

Yderligere information:
Ellen Margrethe Mikkelsen, seniorforsker, MPH, ph.d.
Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
em@dce.au.dk, tlf. 89 42 48 14

Henrik Toft Sørensen, professor, ledende overlæge, dr.med.
Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
hts@dce.au.dk, tlf. 89 42 48 00

www.snart-gravid.dk
www.kea.au.dk