Politikere enige om sundhedstilbuddet til borgerne i Skive Kommune.
Sundhedstilbud

Fredag den 30. oktober 2009 mødtes borgmester Flemming Eskildsen (V) og formand for Sundhedsudvalget Anne-Lise Vestergaard (V) i Skive Kommune med regionsrådsformand Bent Hansen (S) til en drøftelse af sundhedstilbuddet til borgerne i Skive Kommune.

Regionsrådet bevilgede den 21. oktober 2009 de nødvendige anlægsmidler så første fase af Sundhedshuset nu kan skydes i gang med udbud af ombygning til private lægepraksis og sygehusfunktioner. 

Bent Hansen kunne på mødet oplyse, at Regionsrådet efter opfordring fra Skive Kommune har besluttet at udvide licitationen til også at omfatte ombygning til Skive Kommunes Sundhedscenter.

”Vi håber, at få gode bud i licitationen. Herefter vil vi se på, hvilke muligheder det giver for også at igangsætte ombygningen til Skive Kommunes funktioner allerede i løbet af 2010” siger Bent Hansen.

Bent Hansen udtrykte ligeledes forventning om, at de 250 mio. kr. som regeringen har afsat til blandt andet at sikre sundhedstilbud i yderkantsområder kan komme etableringen af sundhedshuset i Skive til gode.

Skive Sundhedshus vil således være særdeles højt prioriteret i Region Midtjyllands ansøgning til puljen.

Desuden oplyste Bent Hansen, at Region Midtjylland arbejder på at finde finansiering indenfor Psykiatriens anlægsramme til at flytte Regionspsykiatrien ind i nye lokaler i Skive Sundhedshus i løbet af 2010-2011.

Bent Hansen orienterede også om status i forhold til de lokale lægepraksis i kommunen.

Flemming Eskildsen udtrykker stor tilfredshed med mødets resultat:

”Det er utrolig vigtigt for byrådet, at der i hele kommunen kan tilbydes borgerne et tidssvarende og kvalificeret sundhedstilbud – og med mødet i dag kan vi konstatere, at vi er kommet meget langt i den retning”.

Også Anna-Lise Vestergaard var glad efter mødet:

”Jeg var specielt glad for på mødet at høre, at et nyt lægehus i Branden er undervejs og at samarbejdsudvalget for almen praksis på deres næste møde vil drøfte en henvendelse vedrørende projektet Pulsen i Vestsalling.

Når dertil kommer lægehuset i Roslev og et Sundhedshus i Skive, med både lægepraksis, sygehusfunktioner, kommunale sundhedstilbud og regionspsykiatrien er kommunen efterhånden godt dækket ind!”

De tre politikere udtrykte alle glæde over, at Skive Sundhedshus er kommet sin realisering nærmere og herved er med til sikre borgere i Skive og omegn grundlæggende sundhedstilbud.

Bent Hansen og Flemming Eskildsen var enige om, at det gode samarbejde mellem hospital og kommune skal udvikles yderligere således at sammenhængende patientforløb sikres.

 

Flere oplysninger

Borgmester i Skive Kommune, Flemming Eskildsen (V) 9915 5510 / mobil 2223 1600

Sundhedsudvalgsformand i Skive Kommune, Anna-Lise Vestergaard (V):  9758 1166 / mobil 5124 2511

Formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S): 8728 5010 / mobil 4031 3707