Funktionerne på Regionshospitalet Odder flyttes til Regions-hospitalet Horsens. Regionsrådsformand Bent Hansen (S) markerer lukningen ved et arrangement i Odder torsdag 5. november 2009, kl. 9.00 – 10.00. Alle er velkomne.
Funktionerne på Regionshospitalet Odder flyttes til Regions-hospitalet Horsens. Regionsrådsformand Bent Hansen (S) markerer lukningen ved et arrangement i Odder torsdag 5. november 2009, kl. 9.00 – 10.00. Alle er velkomne.


Fredag den 30. oktober blev den sidste patient behandlet på Regionshospitalet Odder. Hospitalet er lukket pr. 1. november 2009 og aktiviteterne er flyttet til Horsens. Lukningen gennemføres efter, at regionsrådet i 2008 besluttede at nedlægge hospitalet i Odder. Patienter og personale på hospitalet i Odder må fremover tage turen til Horsens, hvor nye faciliteter tages i brug.

Markering af lukningen
Regionsrådsformand Bent Hansen markerer torsdag den 5. november kl. 9 – 10 ved et arrangement i Medicinsk Ambulatorium på Regionshospitalet Odder, at en epoke er slut, og at Regionshospitalet Odder lukker.

- Gennem 130 år har hospitalet behandlet tusindvis af patienter og reddet mange liv. Tusindvis af børn er født her i Odder på den fødeafdeling, der var vidt berømmet. I de senere år har Odder bl.a. rummet et meget velfungerende Medicinsk Ambulatorium og et effektivt Dagkirurgisk Center. Når hospitalet nu lukkes, er det ikke fordi kvaliteten, engagementet eller omsorgen var for dårlig. Når vi lukker, skyldes det, at forudsætningerne har ændret sig, siger Bent Hansen.

- På hospitalsledelsens og hele personalegruppens vegne vil jeg gerne takke alle for et godt samarbejde på Regionshospitalet Odder – et samarbejde vi ser frem til at fortsætte fra Regionshospitalet Horsens, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup.

Lukningen af Regionshospitalet Odder betyder følgende:

Dagkirurgisk center
Fra 1. november foregår al behandling på Dagkirurgisk Center i Horsens, hvor der er etableret helt nye og moderne faciliteter.

Radiologisk dagklinik
Fra 1. november 2009 skal alle henvisninger vedr. patienter fra Århus Kommune sendes til Århus Sygehus, og henvisninger vedrørende patienter fra Odder Kommune skal sendes til Regionshospitalet Horsens, Billeddiagnostisk afdeling. Alle fremtidige henvisninger til udredning og behandling sendes til de respektive afdelinger i Horsens.

Medicinsk dagklinik
Fra 1. november flyttes al aktivitet fra Odder til Horsens.
Patienter, der allerede er i et forløb i Odder, vil blive orienteret pr. brev.
Alle fremtidige henvisninger sendes til Medicinsk afdeling i Horsens

Laboratoriet
Åbningstiden i Centrallaboratoriet i Horsens er hverdage fra kl. 7:30 til 13:00.

CT-scanner
Af praktiske grunde vil CT-scanneren på Regionshospitalet Odder først blive flyttet senere. Der er brug for den, så indtil den får en blivende placering, vil den bidrage til scanning af patienter fra andre hospitaler i regionen.

Flere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen, tlf. 8728 5010 eller 4031 3707
Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, tlf. 79 27 44 01
Chefsygeplejerske Anna Birte Sparvath, tlf. 79 27 44 03
Cheflæge Dorthe Crüger, tlf. 79 27 44 02