Kortere ventetid for hjertesyge og en ny klinik for gigtpatienter, som lider af følgesygdomme til gigten.

Disse to nye tiltag, som begge er en del af Regionshospitalet Silkeborgs nye Center of Excellence funktion på det medicinske område, er i fokus, når regionsrådsformand Bent Hansen og sundhedsdirektør i Region Midtjylland Leif Vestergaard Pedersen onsdag d. 11. november besøger hospitalet.

Hjertepatienter undgår lange undersøgelsesforløb

COE-funktionen på hjerteområdet kaldes SDU (Samme-Dags-Udredning). Den præsenteres af overlæge Lone Deibjerg. I denne klinik er det muligt for den praktiserende læge at få patienterne ind til en hurtig, ambulant hjerteudredning indenfor få dage. Herved kan mange akutte indlæggelser undgås, og man kan leve op til Sundhedsstyrelsens nye krav til ventetiden for hjertepatienter.

Der tilrettelægges et individuelt udredningsforløb for hver enkelt patient, som tilstræbes udført på én dag. Mange patienter gennemgår således både lægesamtale, røntgenundersøgelser, ultralyd af hjertet, blodprøver, lungefunktionsundersøgelse og belastningstests samme dag. Der afsluttes med en behandlingsplan evt. planlægning af Hjerte-CT eller Hjerte MR-undersøgelse med kort ventetid.

Det er effektivt, sparer patienten for et forløb med mange ambulante besøg eller en indlæggelse. Samtidig sparer man uhensigtsmæssige papirgange og mange forskellige læger, der hver især skal sætte sig ind i den patientens sygdomshistorie.

Tidlig og effektiv behandling af følgesygdomme til gigt

Overlæge Torkell Juulsgaard Ellingsen fra Medicinsk Afdeling præsenterer Tidlig Artritklinik, hvor man som noget nyt i undersøgelses- og behandlingsforløbet sætte fokus på, at gigtpatienter har øget risiko for at udvikle en række følgesygdomme. Det drejer sig om hjertesygdom, nedsat lungefunktion, og knogleskørhed. Gennem et specialiseret forløb kan man sikre en tidlig diagnosticering, en tidlig indsats af den rette behandling og dermed en bedre effekt af den samlede behandling.

Besøget finder sted d. 11. november kl. 15.30 til 16.30, og rundvisningen starter i hospitalets forhal. Pressen er velkommen ved besøget.

Flere informationer
Projektleder, Centre of Excellence, Kirsten Fog  8722 2776

Cheflæge på Regionshospitalet Silkeborg, Lisbeth Kallestrup, tlf. 8722 2141.

Fakta om Center of Excellence

Center of Excellence ved Regionshospitalet Silkeborg udvikler strømlinede patientforløb ved omstilling fra stationær til ambulant virksomhed og omlægning fra akutte medicinske indlæggelser til planlagte forløb. Patientforløbene skal strømlines i et tæt samarbejde med den kommunale sektor, praksissektoren og borgeren. Center of Excellence ønsker på denne måde at være de praktiserende lægers hospital.