Patienter med kronisk sygdom kan se frem til en storstilet indsats for at forbedre deres behandlingsforløb.Onsdag fik Region Midtjylland svar på sin ansøgning om støtte til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom.


Sundhedsministeriet har bevilget knap 81 millioner til 28 forskellige initiativer - Initiativer der skal foregå både på regionens hospitaler og hos de praktiserende læger, koordineret med kommunernes indsats.

Regionsrådsformand Bent Hansen (A) ser frem til, at indsatsen samlet set bidrager til, at mennesker med en kronisk sygdom får en bedre hjælp end i dag.

- Midlerne skal være med til at omstille sundhedsvæsenets indsats for mennesker med kronisk sygdom, så den i højere grad er sammenhængende og forebygger komplikationer og at sygdommen udvikles til det værre, siger Bent Hansen.

Den kommende indsats omfatter bl.a. tilbud om patientundervisning, så patienterne får mulighed for at mestre livet med en kronisk sygdom. Med midlerne skal der også udbredes telemedicinske løsninger, så patienter får flere muligheder for behandling i eget hjem.

Fakta 

  • De 81 mio. kr. kommer fra Sundhedsministeriets ”Kronikerpuljer”, der er et led i finanslovsaftalen for 2009. 
  • Sundhedsministeriet fordelte onsdag i alt 590 mio. til en forstærket indsats for patienter med kroniske sygdomme i 2010-2012. 
  • Region Midtjylland modtog 81 millioner kroner. 
  • Kommunerne i Region Midtjylland har tilsammen modtaget knap 39 mio. kr. 
  • Se en oversigt over de projekter og indsatser, Region Midtjylland har søgt og fået penge til.


Flere oplysninger