Region Midtjyllands AMK-vagtcentral blev officielt åbnet ved en reception i Skejby i mandags.Region Midtjyllands AMK-vagtcentral blev officielt åbnet ved en reception i Skejby i mandags. Med den nye central vil sygeplejersker og ambulancebehandlere være med til at vurdere, hvor meget ambulancen haster og eventuelt kunne rådgive indtil hjælpen er fremme. Centrale samarbejdspartnere var med og kiggede for en stund det regionale vagtcentrals personale over skulderen.


– Vi har set frem til denne dag, og jeg kan love at vi har gjort hvad vi kunne, sagde Else Ammitzbøll, driftschef for Præhospitalet i Region Midtjylland, i sin velkomst til dagens indbudte gæster, der alle på forskellige måder er del af eller har været med til at forberede den nye vagtcentral.
Else Ammitzbøll takkede både de mange eksterne samarbejdspartnere for deres velvillige indsats og vagtcentralens personale for deres store indsats. Selvom vagtcentralen har været forberedt længe, så har man slidt til det sidste for at få alt godt og rigtigt på plads. I knap en måned har den reelt været i gang, så den fra første dag kunne være 100 pct. i sving.

Den lægelige chef for AMK-vagtcentralen, Erika Frischknecht Christensen, var glad. I sin tale til de fremmødte fortalte hun om fortidens, nutidens – og ikke mindst fremtidens muligheder for at give borgerne en stadig bedre akuthjælp og behandling helt ude ved den syge.

En del af et skifte

Regionsrådsformand Bent Hansen, der stod for den officielle indvielse med klip af det røde bånd, kaldte i sin tale dagen for en mærkedag. Konkurrencestyrelsen påbød regionerne at sende ambulancekørsel i udbud. Det er nu sket, og Region Midtjylland har tre operatører, som står for ambulancekørselen. Samtidig søger regionen at optimere anvendelsen af ambulancerne og at se den i sammenhæng med hele den præhospitale indsats. Det er heri at den nye AMK-vagtcentral skal ses, idet den sikrer en bedre sundhedsfaglig vurdering og prioritering. Skiftet vil få overmåde stor opmærksomhed:
– Der er mange udfordringer og store forventninger for at vores mål bliver nået. Vi vil blive målt og vejet – og vi skal være hurtige til at reagere, lød det fra regionsrådsformanden.
– Det ligger os på sinde, at de ændringer, vi nu har foretaget indenfor det præhospitale område samlet set vil blive oplevet som en kvalitativ forbedring af den service, vi ønsker at yde til befolkningen, sagde Bent Hansen og takkede de mange parter, som havde været i gang op til i dag.

Regionsdirektør Gunnar Thykjær fra Falcks redningskorps roste i sin tale vagtcentralens personale:
– Det har været en stor fornøjelse at opleve, hvordan der er blevet arbejdet her. Det er gået rigtig godt – og som leverandør af kørsel har jeg stor tiltro til at det vil gå godt. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med regionen.


Mændene bag den nye vagt- og ambulancedækning. Fra venstre stationsleder Søren Peter Kjeldahl, Samsø Redningskorps Aps.; regionsdirektør Gunnar Thykjær, Falck Danmark A/S; regionsformand Bent Hansen; redningsdirektør Michael Sørensen, redningsselskabet Responce A/S, og politidirektør Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi.

AMKAkut Medicinsk Koordinering
Borgernes opkald på 112 går fortsat til Politiets alarmcentraler. Herfra går en elektronisk melding videre til AMK-vagtcentralen