17-12-2009Klar konklusion fra Århus: Gode resultater med iblanding af fem procent 2. generations biodiesel til biler og busser.

Siden marts 2009 har al diesel på de 75 tankstationer i Århus Kommune været tilsat fem procent biodiesel fremstillet af affald. Århus Sporvejes bybusser og cirka 20 af regionsbusserne, de såkaldte Grønne Busser, har også kørt på biodiesel-blandingen – alt sammen som led i demonstrations-projektet B5Next.

Biodiesel indtil jul
Bag B5Next demo-projektet står Region Midtjylland, Færdselsstyrelsen, samtlige olieselskaber i Århus-området, lagerselskabet Samtank i Århus, olieselskabernes brancheorganisation, EOF, og Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation, mens Daka Biodiesel i Løsning er producent af det miljøvenlige biobrændstof.
Faktisk skulle projektet efter planen have været ophørt allerede den 1. november, men en ekstrabevilling fra Færdselsstyrelsen gjorde det muligt at fortsætte til kort før jul.
Nu nærmer demonstrations-perioden sig dog endegyldigt sin afslutning, og kort før jul vender Århus derfor tilbage til 100 % fossil diesel – men med gode erfaringer i bagagen.

Positivt forløb
På bussiden opfattes 5 % demoprojektet som 100 % vellykket. Selv om biodiesel-blandingen lever op til alle tekniske standarder, kan der godt være en enkelt sommerfugl i maven, når teorien omsættes til praksis, og bybusserne triller ud af garagen med et helt nyt brændstof i tanken.
Men det forløb gnidningsløst. Projektchef Preben Bach Christensen fra Århus Sporveje fortæller om B5Next:
”Vi har selvfølgelig været særligt opmærksomme under dette her forløb, men det har kørt upåklageligt. Vi har ikke registreret problemer med bio-brændstofblandingen.”
Også bilisterne i Århus har taget bio-blandingen til sig uden problemer.

Værdifulde erfaringer
For Region Midtjylland har projektet givet værdifulde erfaringer om, hvordan man organiser iblanding, opbevaring og distribution af biodiesel.
”Der har været adskillige udfordringer undervejs, men nu ved vi, hvordan de skal tackles. For os går overvejelserne nu på, hvordan vi kan få samtlige busser i regionen til at køre på biodiesel – tilgavn for både klima og miljø”, siger Bent Hansen.
Alle benzinselskaber, der er repræsenteret i Århus Kommune har deltaget i projektet, og på den samlede branches vegne siger Michael Mücke fra EOF:
”Olieselskaberne har høstet vigtige erfaringer med håndtering af et helt nyt bio-brændstof, som ikke tidligere har været anvendt i så stor skala som i Århus. Projektet har klart vist, at det faktisk er praktisk muligt at blande 2. generations biobrændstof produceret på affald i diesel, uden at hverken olieselskaber eller bilister har oplevet problemer med det.”
Erfaringerne fra demonstrationsprojektet skal nu anvendes aktivt i forbindelse med, at der inden for de næste år skal iblandes biodiesel over hele landet.

Se også www.b5next.dk.

Billedtekst: Erfaringerne efter knap et år med biodiesel er gode, og vi overvejer nu, hvordan vi kan få alle busser i regionen til at bruge biodiesel, siger regionsrådsformand Bent Hansen.
Foto: Flemming Nielsen, Story2Media. Billedet (samt mange flere) er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen og kan downloades på www.b5next.dk.


Flere oplysninger:

  Bent Hansen, formand for Regionsrådet
i Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 10
Mobil 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk 
  Afdelingschef Henrik Brask Pedersen
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 87 28 51 70
henrik.brask@ru.rm.dk