Regionshospitalet Horsens og Brædstrup modtog tirsdag den 22. december Sprogcenter Midts Integrationspris, der gives til en ekstern samarbejdspartner der har ydet en ekstraordinær indsats og gjort et betydningsfuldt arbejde for at understøtte integrationsprocessen.


Regionshospitalet Horsens og Brædstrup modtog tirsdag den 22. december Sprogcenter Midts Integrationspris, der gives til en ekstern samarbejdspartner der har ydet en ekstraordinær indsats og gjort et betydningsfuldt arbejde for at understøtte integrationsprocessen.

Begrundelsen for tildelingen af prisen er, at hospitalet med sin professionelle og helhedsorienterede indsats for integration af udenlandske medarbejdere er retningsvisende for andre virksomheder.

Sprogcenter Midst fremhæver bl.a. at regionshospitalet skræddersyer sproglige introduktionsforløb, afser arbejdstid til danskundervisning og tilbyder supplerende individuelt tilrettelagt sprogstøtte. Derudover tilbyder regionshospitalet både faglige og sociale mentorer til nye udenlandske medarbejdere for således at støtte aktivt op om den enkeltes arbejdsmæssige og private integration. Men først og frem-mest tydeliggør regionshospitalet som arbejdsplads forventningerne til sprogkrav og arbejdsindsats i forbindelse med at lære dansk, også allerede inden ansættelsen, og for nogles vedkommende endda inden afrejsen til Danmark. Tilsammen arbejder disse tiltag for fremmelse af integrationen og har altså resulteret i tildelingen af prisen og ikke mindst i, at regionshospitalets medarbejdere generelt føler sig godt tilpas i Danmark.

Samarbejdet mellem Sprogcenter Midt og Regionshospitalet Horsens og Brædstrup startede i begyndelsen af 2008. For snart to år siden iværksatte Regionshospitalet nemlig et projekt med formålet at rekruttere et større antal tyske sygeplejersker. Hospitalsledelsen vurderede med baggrund i hospitalets årlige vækst samt den demografiske udvikling, at der ville blive særlige udfordringer med at rekruttere til de ledige sygeplejestillinger, og besluttede derfor at forsøge at skaffe tysk arbejdskraft til at lette byrden. Projektet har indtil videre resulteret i at 15 tyske sygeplejersker har fået fast arbejde på regionshospitalet.

Rekrutteringsprojektets hovedformål har fra starten været at skabe et helhedsorienteret forløb, der sikrer en fuldt integreret tilværelse i Danmark, både arbejdsmæssigt og familiemæssigt, samt et forløb der virker fremmende for fastholdelse på lang sigt. Dette har bl.a. betydet at der fra regionshospitalets side er gjort en lang række indsatser for at hjælpe de udenlandske medarbejdere med sprogundervisning, ægtefælle-jobs, støtte til boligsøgning, skolegang til medfølgende børn, introduktionsforløb, kulturforståelse m.v.

Oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe modtog Integrationsprisen på vegne af den følgegruppe der siden projektets opstart har fulgt de udenlandske medarbejdere. Følgegruppen er en stor del af drivkraften bag integrationsarbejdet på Regionshospitalet Horsens og Brædstrup og gruppen arbejder til stadighed på at forbedre integrations-mulighederne for at de udenlandske medarbejdere.

Udover de tyske sygeplejersker er der i øjeblikket også seks indiske læger ansat på henholdsvis billeddiagnostisk og anæstesiologisk afdeling samt flere andre udenlandske medarbejdere, som er ankommet uafhængigt af hinanden til forskellige afdelinger. Alt i alt formodes der at være ca. 20 forskellige nationaliteter på de to matrikler i Horsens og Brædstrup.

Integrationsprisen kan hermed føjes til den efterhånden lange række af priser Regionshospitalet Horsens og Brædstrup de seneste par år har modtaget. Således løb regionshospitalet bl.a. i 2008 med prisen for Danmarks Sundeste Virksomhed og i juni i år med prisen som Danmarks mest Innovative Offentlige arbejdsplads 2009.


Mere information:
Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen
tlf. 7927 4401 eller mobil 2120 4844.
HR-konsulent Christel Beck Laursen
tlf. 7927 3965.

Se mere om hospitalets tiltag på www.regionshospitalet-horsens.dk