Vinduet for at få blodpropsopløsende medicin er blevet udvidet fra 3 til 4,5 timer. Samtidig er der ikke længere nogen aldersgrænse for, hvem der kan få medicinen. Det betyder at omkring 50 procent flere patienter vil nå ind til vurdering af muligheden for trombolyse.

Personer, der rammes af en blodprop i hjernen, kan med stor effekt behandles med medicin, der opløser blodproppen. Også kaldet trombolyse.
Tidligere har undersøgelser vist, at patienterne kun kunne have glæde af behandlingen frem til tre timer efter, at symptomerne på blodprop begyndte. Men den seneste forskning viser nu, at trombolyse har en positiv effekt helt op til 4,5 timer efter symptomerne opstod.

Over 80 år
I overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens udmeldinger på trombolyseområdet indføres der på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Regionshospitalet Holstebro reviderede retningslinjer for trombolysebehandlinger. Ændringen gælder pr. 1. januar 2010, så grænsen nu bliver på 4,5 timer. Samtidig fjerner man en hidtidig aldersgrænse på 80 år. Fremover er det patientens biologiske alder, lægerne skal vurdere.
– Det er en meget positiv udvikling, som giver flere patienter mulighed for at komme i betragtning til trombolysebehandling, siger overlæge, dr. med. Grethe Andersen, Apopleksiafsnittet Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.
Når alle patienter med blodprop i hjernen ikke kan få behandlingen er det fordi nogle ikke tåler den. Behandlingen indebærer blandt andet risiko for hjerneblødning.
– Derfor er der stadig store sikkerhedskrav til behandlingen. Men når disse overholdes, forventer vi ikke at få flere tilfælde af bivirkninger i form af tilstødende hjerneblødninger, siger Grethe Andersen.

Tid er en vigtig faktor
Tiden har dog stadig betydning. Behandlingens effekt aftager nemlig, jo længere tid der går fra symptomernes opståen. Det gælder derfor altid om at reagere hurtigst muligt på symptomerne, at blive undersøgt og at begynde trombolyse-behandlingen så hurtigt som muligt.
– Derfor skal man endelig ikke tøve med at ringe 112, hvis der opstår symptomer på blodprop i hjernen. Der er ingen tid at spilde. For hvert minut, der går, mister patienten hjerneceller dermed øges risikoen for et blivende handicap, siger Grethe Andersen.

Fakta
De vigtigste symptomer på blodprop i hjernen:

 • Akut indsættende halvsidig lammelse, styringsbesvær eller føleforstyrrelse
 • Akut halvsidig lammelse i ansigtet med hængende mundvig
 • Akut indsættende taleforstyrrelse 

 

Trombolyse i tal

 • 12.000 patienter rammes hvert år af en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning.
 • 30 pct. af alle patienter når ind til undersøgelse for blodprop i hjernen indenfor 3 timer efter start af symptomerne.
  • Beregninger viser at dette tal kan stige til 50 pct., hvis man udvider vinduet til 4,5 timer.
 • 25-30 pct. af patienterne, der kommer til akut udredning, mens tidsvinduet for behandling stadig er åbent, kan tilbydes trombolyse
 • Tiden er stadig afgørende:
  • 1 patient ud af 3 undgår et handicap hvis behandlingen startes indenfor 1½ timer.
  • 1 patient ud af 8 undgår et handicap, hvis behandlingen startes indenfor 3 timer.
  • 1 patient ud af 12 undgår et handicap, hvis behandlingen startes indenfor 4½ timer.

 

Her behandler de:

 • I Region Midtjylland er der to steder, som behandler for blodprop i hjernen:
  • Trombolysecentret på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
  • Samarbejdende trombolyseenhed på Regionshospitalet Holstebro