Regionshospitalet Horsens frivilligordning er en stor succes. Det konkluderer en ny evaluering af ordningen, hvor 40 frivillige hjælper og støtter patienter og pårørende og dermed supplerer personalets professionelle indsats.

Bred tilfredshed
Evalueringen, der er gennemført som interviewundersøgelse internt på hospitalet, tegner billedet af en frivilligordning, der er blevet meget populær og nærmest uundværlig for patienter og personale.

- Vores interviews med patienter, pårørende og personale viser ganske tydeligt, at ordningen med de frivillige har været en succes. De er blevet godt integreret og har med deres initiativ og positive indstilling været en stor hjælp på hospitalet, forklarer projektleder & afdelingssygeplejerske Krista Belter.

Udover en række faste opgaver har de frivillige på eget initiativ løst flere andre opgaver, der er med til at aflaste medarbejderne i det daglige og gøre hospitalsopholdet lettere for patienter og pårørende.

Er der – også når det er svært
De frivillige nøjes ikke blot med at tage imod i forhallen, men hjælper også der, hvor behovet er størst og patienter og pårørende har mest brug for det.

- Flere af de frivillige kan vi kontakte døgnet rundt, hvis fx meget dårlige eller døende patienter har behov for en ekstra støtte i en meget svær tid. Sådan et beredskab og en vilje til at hjælpe andre, har stor værdi og fortjener stor anerkendelse, påpeger Krista Belter.

Også i hospitalsledelsen er der glæde over de frivilliges indsats.

- Jeg har aldrig været i tvivl om, at de frivilliges indsats gør en forskel her på hospitalet. Alligevel var det dejligt at læse evalueringen, fordi den er så positiv i forhold til de frivilliges store indsats. Deres hjælp kan virkeligt mærkes i det daglige og derfor fortjener de frivillige en stor tak for deres indsats, roser chefsygeplejerske Anna Birte Sparvath.

Læs hele evalueringsrapporten.

Fakta om frivilligordningen

 • 40 frivillige hjælper til på hospitalets forskellige afdelinger og i forhallen 
 • Der er klar arbejdsfordeling mellem personalet og de frivillige, der ikke må udføre fagspecifikke opgaver, men hjælpe på andre måder.
 • De frivillige fungerer som en slags ekstra pårørende og det hjælper både patienter, de frivillige og personalet med at definere de frivilliges opgaver.
   
 • For at blive frivillig skal man have sociale kompetencer, overskud, tid og formå at lytte og være til stede for patienterne.  

 

De frivillige bidrager blandt andet med:

 • at snakke med patienter og pårørende
 • at gå i kiosken for patienter eller sammen med patienter
 • at spille kort, læse højt eller synge for/med patienter
 • at gå en tur sammen med patienter og pårørende
 • at holde patienter i hånden og bare være sammen med patienten
 • at følge patienter hen til en undersøgelse / vise vej
 • Ringe til kørselskontoret for at rykke for transport
 • Følge nervøse patienter i elevatoren
 • Tilkaldes til ambulatorium / røntgen for at sidde ved patienter i ventetiden
 • Hjælpe afsnittene med jule og påskepyntning og hygge
 • Bringe kaffe og drikkevare til ventende pårørende
 • Hjælpe patienter med at rydde op på sengebordet
 • Følge patienten til frisøren i kælderen


De frivillige har tavshedspligt.

Se også hospitalets hjemmeside: www.regionshospitalet-horsens.dk