Skejby ligger igen i top i en patienttilfredshedsundersøgelse


Skejby ligger igen i top i en patienttilfredshedsundersøgelse

96 % af patienterne på Skejby har et positivt syn på deres samlede behandlingsforløb på hospitalet. Det er et af de positive resultater på Skejby i en ny stor landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser.

I dag offentliggøres Den Landsdækkende Patienttilfredshedsundersøgelse. På Skejby har 5179 ambulante og indlagte patienter fået et spørgeskema, hvor de er blevet spurgt om deres oplevelser med hospitalet. Svarprocenten var 64 % for indlagte patienter og 56 % for ambulante patienter.

- Undersøgelsens resultater viser os, at kvaliteten på Skejby er meget høj set med patienternes øjne. Og det utroligt vigtigt for os, for høj patienttilfredshed er et klart mål for os. Patienterne skal opleve den bedst mulige faglige kvalitet og at vi på alle måder kommer dem i møde, mens de er her, siger chefsygeplejerske Vibeke Krøll.

Patientforløbene starter tilsyneladende rigtigt godt. 98 % af de ambulante og 97 % af de indlagte patienter er tilfredse med modtagelsen på hospitalet.

Og der er stor ros til personalets dygtighed. For eksempel vurderes personalet at være gode til deres fag. Det mener 98 ud af 100 ambulante patienter og 97 af 100 indlagte patienter.

En meget stor andel af patienterne på Skejby oplever at afdelingerne hjælper dem med deres sygdomsproblem, når de henvender sig. Det gælder for 95 % af de ambulante og 96 % af de indlagte patienter.

Det afspejler sig blandt andet i patienternes samlede indtryk af indlæggelsen, som 96 % af de indlagte vurderer positivt.

Undersøgelsen viser dog også områder, hvor Skejby kan gøre det bedre. For eksempel viser det sig, at 25 % af patienterne er i tvivl om deres livsstils betydning for deres helbred, efter de har forladt hospitalet.

- Det er vigtigt for os at få indsigt og viden om de punkter, hvor vi kan gøre det bedre. Vi tager resultaterne alvorligt og følger op på de områder, hvor vi kan forbedre kvaliteten, siger Vibeke Krøll.