Hospitalsenheden Vest scorer højt i den nye landsdækkende undersøgelse af patienttilfredsheden (LUP) på landets hospitaler. På flere vigtige områder klarer hospitalet sig over gennemsnittet i regionen og på landsplan. En imponerende kraftpræstation, når man tænker på hvilke omstruktureringer afdelinger og personale har været i gennem de seneste par år, mener chefsygeplejerske Ida Gøtke.


Hospitalsenheden Vest scorer højt i den nye landsdækkende undersøgelse af patienttilfredsheden (LUP) på landets hospitaler. På flere vigtige områder klarer hospitalet sig over gennemsnittet i regionen og på landsplan. En imponerende kraftpræstation, når man tænker på hvilke omstruktureringer afdelinger og personale har været i gennem de seneste par år, mener chefsygeplejerske Ida Gøtke.


Tæt på en kvart million patienter er landet over blevet spurgt om deres tilfredshed med de ydelser de har modtaget i forbindelse med ambulant behandling eller indlæggelse på et hospital, og deres svar tegner et tydeligt billede: Hospitalsenheden Vest er med helt i front på patienttilfredsheden.

Således er over 80 procent af patienterne i Midt og Vestjylland generelt meget tilfredse med de ydelser de modtager og på ingen af undersøgelsens i alt 132 spørgsmål scorer et af hospitalerne i Hospitalsenheden Vest under landsgennemsnittet.

- Sagt på godt jysk er det rigtig godt gået. Vi har i de sidste par år været gennem mange omstruktureringer med flytning af patienter, personale og hele afdelinger mellem vores fem huse. På trods af denne vanskelige proces, er der noget der tyder på, at vi har samlet os til en stærk enhed, siger chefsygeplejerske Ida Gøtke.

Særligt bemærkelsesværdigt er det, at tilfredsheden er over landsgennemsnittet og helt i top, når patienterne skal give karakterer for overflytning mellem forskellige afdelinger og for samarbejdet mellem afdelinger og ambulatorier i Hospitalsenheden Vest:

Tilrettelæggelse af overflytning mellem afdelinger
Landsplan: 84,2 procentpoint
Hospitalsenheden Vest: 92 procentpoint 

- Vi har formået at løfte opgaven og leveret et resultat i højeste klasse på netop de områder, man kunne forvente ville være sværest for os at præstere på. Det tegner lyst for en fremtid, hvor vi skal arbejde endnu tættere sammen i nye fælles rammer, konkluderer chefsygeplejerske Ida Gøtke.

Tre indsatsområder
Undersøgelsen identificerer også tre tværgående indsatsområder, som Kvalitetsorganisationen i Hospitalsenheden Vest fremadrettet vil udarbejde handleplaner for.
Det drejer sig om ventetid. Ventetid ved modtagelse i både ambulatorier og ved indlæggelse. Og nok så vigtigt også information om, hvorfor der er ventetid. Det drejer sig også om, at mange patienter ikke får udleveret skriftlig patientinformation. Men den information de får, er de generelt meget tilfredse med. Kvalitetsrådet i Hospitalsenheden Vest og de enkelte afdelingers kvalitetsudvalg vil arbejde videre med resultaterne af undersøgelsen.

- Jeg er tryg ved, at vi har redskaberne til at løfte den store opgave det er, at sørge for at patienterne ikke føler sig ladt i stikken på disse områder, siger Ida Gøtke.

Kvalitetsrådet behandler resultaterne på deres møde den 14. december.

Udvalgte fakta for Hospitalsenheden Vest (HEV)

INDLAGTE PATIENTER:

Samlet indtryk af indlæggelsen
Landsplan: 89,9
HEV: 93

Tilrettelæggelse af det samlede behandlingsforløb
Landsplan: 89,2
HEV: 92 


AMBULANTE PATIENTER:

Samlet indtryk af besøg i ambulatoriet
Landsplan: 94,9
Region: 96
HEV samlet: 97

Tilrettelæggelse af det samlede undersøgelses/behandlingsforløb
Landsplan: 94
Region: 95
HEV samlet: 96
 
Hvordan vurderer du, at ambulatoriet samarbejdede med andre
afdelinger/ambulatorier om din undersøgelse/behandling?

Region: 90
HEV: 93