Alt for mange patienter bliver ladt i stikken med for dårlig kommunikation på hospitalerne. Det dokumenterer den netop offentliggjorte landsundersøgelse af patienttilfredshed. En indsats på området kunne markant forbedre patienternes oplevelser i sundhedsvæsenet. Det mener Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland


Alt for mange patienter bliver ladt i stikken med for dårlig kommunikation på hospitalerne. Det dokumenterer den netop offentliggjorte landsundersøgelse af patienttilfredshed. En indsats på området kunne markant forbedre patienternes oplevelser i sundhedsvæsenet. Det mener Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland


- Når eksempelvis blot omkring 50 % af patienterne har modtaget skriftlig information, og kun omkring halvdelen af de ambulante patenter oplevede at blive informeret om ventetiden, når de mødte ind, så tyder det på, at hospitalerne fortsat har et stort problem med kommunikationen, siger formanden for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland, Bent Lundstrøm.

Selv har han netop været igennem et længere behandlingsforløb, og her oplevede han stort set kun, at kommunikationen fungerede, og han fik de beskeder, og den orientering han skulle have, på en måde så han forstod det.

- Det viser jo, at det med kommunikationen sagtens kan lade sig gøre, siger Bent Lundstrøm.

Problemerne med kommunikation står i kontrast til den generelle tilfredshed, som patienterne i øvrigt giver udtryk for.

- Generelt viser undersøgelsen jo, at patienterne er godt tilfredse med kvaliteten af den behandling, de får i sundhedsvæsenet. Det skal vi glæde os over. Men det må jo også give lidt plads til at arbejde med kommunikationen, siger Bent Lundstrøm.

Godt at inddrage patienter
Generelt er Sundhedsbrugerrådet rigtig godt tilfredse med, at patienternes oplevelser bliver belyst i undersøgelser som Den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse. Men der er to vigtige områder, som undersøgelsen ikke kommer ind på.

- Vi ville ønske, at undersøgelsen på en bedre måde belyste, hvordan det går med sammenhængen i patientforløbene, samt de bløde værdier, så som patienternes tilfredshed med forholdet til personalet, siger Bent Lundstrøm.

Men om den landsdækkende undersøgelse egner sig til at afdække de to områder, eller om der skal andre former for undersøgelser til, det må fagfolkene vurdere.

Flere oplysninger
Formand for Sundhedsbrugerrådet Bent Lundstrøm, Søndervig, 9733 8581 / 2874 8581 / belu@email.dk


Sundhedsbrugerrådets hjemmeside.