Novo Nordisk Fonden har netop bevilget 250.000 kr. til et forskningsprojekt på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, der skal belyse de psykiske eftervirkninger af at være indlagt på en intensivafdeling.
Novo Nordisk Fonden har netop bevilget 250.000 kr. til et forskningsprojekt på Århus Sygehus, der skal belyse de psykiske eftervirkninger af at være indlagt på en intensivafdeling.


Hvordan har man det egentlig, når man har været indlagt på en intensivafdeling og er blevet lagt i dyb søvn med sovemedicin eller smertestillende medicin?
Nogle patienter oplever angst, depression og posttraumatisk-stress-syndrom (PTSD).

Sygeplejerske Helle Svenningsen fra Anæstesiologisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, har netop fået 250.000 kr. fra Novo Nordisk Fonden til at undersøge, hvordan livskvaliteten bliver påvirket hos patienter, der har været tungt sederede – d.v.s. lagt i en kunstig søvn – under deres indlæggelse på intensivafdelingen.

- Vi ved fra et mindre studie, at 40 procent af patienterne på danske intensiv terapi afsnit udvikler delirium under deres indlæggelse. Dvs. at bevidstheden bliver svækket, og man har svært ved at orientere sig i tid og sted, siger Helle Svenningsen.

I hendes undersøgelse vil hun opsøge patienterne 2 uger, 2 måneder og 6 måneder efter, at de er blevet udskrevet fra intensivafdelingen. Og på forskellige måder screene dem for psykiske eftervirkninger fra indlæggelsen.

- Med resultaterne i hånden håber vi at kunne hjælpe kommende patienter, der bliver indlagt på intensivafdelingen. Vi kan forberede dem på de udfordringer, de vil møde, og hjælpe dem efter indlæggelsen, siger Helle Svenningsen.

Der er skrevet flere internationale videnskabelige artikler om psykiske følger af indlæggelse på intensivafdelinger, men i Danmark har der kun været ganske lidt fokus på området.

Yderligere oplysninger
Klinisk sygeplejespecialist, intensivsygeplejerske og ph.d.-studerende Helle Svenningsen, Anæstesiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, tlf. 89 49 99 67