Nyt retspsykiatrisk afsnit med 16 senge er åbnet på Århus Universitetshospital, Risskov.


Nyt retspsykiatrisk afsnit med 16 senge er åbnet på Århus Universitetshospital, Risskov.


Der har igennem længere tid været et stort pres på de retspsykiatriske sengeplader på Århus Universitetshospital, Risskov, men nu er der åbnet et nyt sengeafsnit med i alt 16 sengepladser. Otte af de 16 pladser er gjort mulige via en bevilling fra Ministeriet til Sundhed og Forebyggelse, fire er overflyttet fra den eksisterende retspsykiatri i Risskov, mens de sidste fire er nye senge finansieret af Region Midtjylland. Dermed er der nu i alt 32 retspsykiatriske pladser i Risskov.

Det nye retspsykiatriske afsnit R2 bliver et såkaldt intensivt psykoseafsnit målrettet patienter, der har fået dom til enten behandling eller anbringelse.

Det nye afsnit er et såkaldt lukket rehabiliteringsafsnit, der er indrettet med 16 enkeltværelser, to store opholdssektioner, træningskøkken, træningslokale og terapi- og samtalerum. Patienterne vil desuden have adgang til en lukket have.

På afsnittet vil patienterne blive tilbudt længerevarende intensiv og sammenhængende behandling. I forbindelse med udskrivningen vil være et tæt samarbejde med de opsøgende retspsykiatriske teams, politi, kriminalforsorgen og patienternes kommunale støttepersoner. Det skal sikre, at patienterne er klar til at komme ud i samfundet igen, når deres psykiske tilstand er bedret og stabiliseret i en sådan grad, at deres dom kan ændres. Målet er at forebygge ny kriminalitet, bedre den psykiske tilstand og forebygge nye indlæggelser for de retspsykiatriske patienter.

– Med det nye afsnit R2 kan vi give patienterne et mere målrettet og intensivt behandlingstilbud. Vi har blandt andet ansat to fysioterapeuter, der skal sørge for fysisk aktivitet på afsnittet. I det hele taget har vi fokus på, at patienterne skal have et så aktivt liv som muligt, så de kan forberede sig på udskrivelse, siger ledende oversygesygeplejerske Mette Krøyer fra Retspsykiatrisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Risskov.

Yderligere oplysninger:
Ledende oversygeplejerske, Retspsykiatrisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Risskov, Mette Krøyer: 7789 2911
Cheflæge i Psykiatri og Social, Region Midtjylland, Per Jørgensen: 2066 3384