Den seneste landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse, LUP, giver generelt gode karakterer til Regionshospitalet Horsens og Brædstrup. Et flot resultat som hospitalet er glad for. Dog tager man notits af de punkter, hvor indsatsen kan forbedres og udpeger derfor centrale indsatsområder for 2010.


Den seneste landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse, LUP, giver generelt gode karakterer til Regionshospitalet Horsens og Brædstrup. Et flot resultat som hospitalet er glad for. Dog tager man notits af de punkter, hvor indsatsen kan forbedres og udpeger derfor centrale indsatsområder for 2010.


I et år, hvor Regionshospitalet Horsens og Brædstrup har haft flere væsentlige udfordringer, såsom mangel på både plads og personale, stramme økonomiske rammer og oven i dét, en øget patienttilstrømning, er det imponerende at hospitalet er kommet ud med så pæne karakterer i årets LUP. Undersøgelsen viser nemlig en generel tilfredshed med hospitalet. Omkring 90 % af de adspurgte patienter svarede, at de var ”tilfredse” eller ”yderst tilfredse” med besøget eller indlæggelsen på hospitalet.

- Det er vi selvfølgelig meget glade for, udtaler hospitalsledelsen, og påpeger, at det er opmuntrende at se at personalets faglige dygtighed opleves som positivt af næsten 100 % af alle patienter, hedder det fra hospitalsledelsen.

- Vi ved, at vi har et fagligt meget dygtigt personale, som tager sig godt af patienterne, men vi ved også, at det i en tid med et massivt krydspres i form af mangel på personale, øget patienttilvækst og alt for lidt plads, er særlig vigtigt, at vi gør vores ypperste for at yde det optimale for vores patienter. Derfor læser vi naturligvis LUP’en med stor interesse – ikke mindst med henblik på at se, hvad vi fremover kan gøre bedre, udtaler hospitalsledelsen.
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup vil således i det kommende år have fokus på den oplevede ventetid i ambulatorierne, på den nærværende kommunikation med patienterne samt på den skriftlige information til patienterne. Tre indsatsområder, der går hånd i hånd.

- Udover at LUP’en medvirker til at skabe opmærksomhed på de områder, hvor vi kan forbedre vores indsats, så kan vi også med stor glæde konstatere, at næsten alle adspurgte giver udtryk for stor tilfredshed med personalets indsats, slutter hospitalsledelsen.